Ֆիզիկա 8 լաբորատոր

Ֆիզիկա 8 լաբարատոր 26․11․19

 

Անհրաժեշտ սարքեր և նյութեր․

Մետաղը ճոռ, պողպատե գնդիկ, վայրկենաչափ, պողպատե գլան, չափերիզ և ամրակալան։

Փորձի ընթացքը․

Վերցրեցինք ճոռը, ամրացրեցինք ամրակալանի թաթիկին։ Չափաժապավենով չափեցի ճոռի երկարությունը (դա կլինի գնդիկի անցած ճանապարհը)։ Ճոռի տակ դրեցինք մետաղյա գլանը, մետաղյա գնդիկը ճոռի վերևի մասից բաց թողելու պահին միացրեցի վայրկյանաչափը, երբ հասավ գլանին ձայնի հետ անջատեցի այն։

Այս փորձը՝ գնդիկի շարժումը ամբողջ ճոռի երկարությամբ կրկնեցի 5 անգամ։

Ամբողջ ճանապարհ

Փորձ 1 Փորձ 2 Փորձ 3 Փորձ 4 Փորձ 5
S=1.1մ S=1.1մ S=1.1մ S=1.1մ S=1.1մ
t1=0,99վ=1վ t2=1,23վ t3=0,96 t4=1,20 t5=1,2
a1=? a2=? а3=? a4=? a5=?
a1=2S/t2 a2=2S/t2 а3=2S/t2 a4=2S/t2 a5=2S/t2
a1=2,2/1 a2=2,2/1,5 а3=2,2/0,9216 a4=2,2/1,44 a5=2,2/1,44
a1=2,2մ/վ2 a2=1,46մ/վ2 а3=2,3մ/վ2 a4=1,5մ/վ2 a5=1,5մ/վ2
aմիջ=1,8մ/վ2

Կես ճանապարհ

Փորձ 1 Փորձ 2 Փորձ 3 Փորձ 4 Փորձ 5
S=0,55մ S=0,55մ S=0,55մ S=0,55մ S=0,55մ
t1=0,81վ t2=0,64վ t3=1վ t4=0,76վ t5=0,78վ
a1=? a2=? a3=? a4=? a5=?
a1=2S/t2 a2=2S/t2 а3=2S/t2 a4=2S/t2 a5=2S/t2
a1=0,55/0,6561 a2=0,55/0,4096 a3=0,55/1 a4=0,55/0,5776 a5=0,55/0,6084
a1=0,8մ/վ2 a2=1,3սմ/վ2 a3=0,55մ/վ2 a4=0,9մ/վ2 a5=0,9մ/վ2
aմիջ=0,89մ/վ2

Քառորդ ճանապարհ

Փորձ 1 Փորձ 2 Փորձ 3 Փորձ 4 Փորձ 5
S=0,3մ S=0,3մ S=0,3մ S=0,3մ S=0,3մ
t1=0,74վ t2=0,67վ t3=0,43վ t4=0,40վ t5=0,48վ
a1=? a2=? a3=? a4=? a5=?
a1=2S/t2 a2=2S/t2 a3=2S/t2 a4=2S/t2 a5=2S/t2
a1=0,6/0,5476 a2=0,6/0,4489 a3=0,6/0,1849 a4=0,6/0,16 a5=0,6/0,2304
a1=1մ/վ2 a2=1,3մ/վ2 a3=3,2մ/վ2 a4=3,75մ/վ2 a5=2,6մ/վ2
aմիջ=2,37մ/վ2

Ֆիզիկա Նյուտոնի երեք կանոները

Փորձ 1

Մենք վերձրեցինք փոքր սայլակ, որի դիմացը դրեցինք մետաղյա ձողը, որը ձգվում եր։ Սայլակը գտնվում է դադարի վիճակու սեղանի նկատմամբ։ ձողը թելով կապում ենք սայլակին։ Հետո մենք վռեցինք թելը, թելը վառելուց հետո ձողը գնաց իր սկզբմնական վիճակին, իսկ սայլակը մնաց տեղում։

Եզրակացություն

Մարմինը չի կարող շարժվել առանց ուրիշ մարմնի ուժի։

Փորձ 2

Հիմա մենք արեցինք նույն բանը, բայց դրեցին պատի մոտ, և այս անգամ սայլակը շարժվեց։

Եզրակացություն

Այս փորձից մենք հասկացան, որ մարմինները իրար վրա փոխադարձ ձևով ազդում են՝ սայլակը թիթեղով պատի հետ, իսկ պատը սայլակի հետ:

Փորձ 3

Արեցինք նույն բանը, բայց այս անգամ դրեցինք միանման դայլակի դիմացը։ Երբ վառեցինք թելը ձողը հարվծեց մյուս սայլակին և երկու սայլակները շարժվեցին, և նրանք հեռացան այդ կետից նույն հեռավորությամբ։

Եզրակացություն

Եթե երկու միանման մարմին հարվածեն իրար ապա նրանք միանման կշարժվեն։