Քիմիա

ՔԻմիա Լաբորատոր աշխատաքն 13․02․20

Գործնական աշխատանք 

Քիմիական ռակցիաների տեսակները 

1 փորձ միացման ռակցիա, մագնեզիումի այրում

Այս փորձի համար մեզ անհրաժեշտ է` սպիտայրոց, ակցան, լուցկի, մագնեզիում: Վառում ենք սպիրտայրոցը վերցնում ենք ակցանով մագնեզիումը և պահում ենք կրակի վրա, մինչև բոցավառվի:

2 փորձ տեղակալման ռակցիա

երկաթի և պղնձի սուլֆատի փոխազդեցությունը

Այս պորձի համար մեզ անհրաժեշտ է փորձանոթ, ջուր, մեխ, պղնձի սուլֆատ: 

Փորձանոթի մեջ լցնում ենք ջուր և ավելացնում ենք պղնձի սուլֆատը լցնում ենք և ստանում ենք կապույտ լուծույթ, հետո մեխը թելով մեխը իջեցնում ենք  

 

3 փորձ մալախիտի ջերմային քայքայումը: 

մալաքիտի կանաչ փոշին լցրեցինք փորձանոթի մեջ և հորիզոնական դիրքով ամրացրեցինք ամրակալի թաթի մեջ, փակեցինք խցանով  և գազատար խովակով:  Գազատար խովակը իջեցրեցինք ջրով կոլբաի մեջ տակից տաքացրեցինք

Քիմիական հավասարումներ

Քիմիական հավասարումը դա քիմիական ռեակցիաի պայմանական գրառումն է բանաձևերի և եթե անհրաժեշտ է գործակիցների միջոցով։

Ռեակցիաների տեսակները

1․Միացման

Միացման են կոչվում այն ռեակցիաները, որոնց ժամանակ երկու նյութից ստացվում է մեկ բարդ նյութ։

2․Քայքայման

Քայքայման է կոչվում այն բարդ նյութերը, որոնց ժամանակ մեկ բարդ նյութից ստացվում է մի քանի նյութեր։

3․Տեղակալման

Կատարում են պարզ և բարդ նյութերի միջև, որտեղ պարզ նյութի ատոմները տեղակալում են բարդ նյութի տարրի ատոմներց որևե մեկի։

4․փոխանակման

Փոխանակման ռեակցիաները կատարվում են բարդ նյութերի միջև, որտեղ նրանք փոխանակվում են իրենց բաղադրիչ նյութերով։

Գործնական աշխատանք

 

Քիմիական ռեակցիաների տեսակները

 

1 Փորձ միացման ռեակիցա մագնեզիումի այրումը։

Անհրաժեշտ նյութ սարքեր-Սպիրտայրոց, ակցան, մագնեզիում, լուցկի

Վառում ենք սպիրտայրոցը, վերցնում ենք ակցանով մագնեզիումը և վառում ենք մագնեզիումը։

Mg+O2=MgO

2 Փորձ տեղակալման ռեակցիա երկաթի և պղնձի սուլֆատի պոխազդեցությունը

Այս փորձի համար մեզ պետք է փորձանոթ, մեխ, ջուր, պղնձի սուլֆատ

Փորձանոթի մեջ լցնում ենք ջրով փորձանոթի մեջ ստանում ենք ջրով փորձանոթի մեջ և ստանում ենք կապույտ լուծույթ։ Թելով կապած մեխը իջացրեցինք այդ լուծույթի մեջ։ Երկար ժամանակ հետո մենք կտեսնենք, որ մեխը դառավ կարմիր գույնի։

 

 

Քիմիա Դասարանական Տնային 22․11․19

1.Առանձնացնել տրված նյութերը`Fe,SO2,HCl,NaCl,BaO,P,Ba(OH)2,Al,H2CO3,Al2O3,Al(OH)3,H2SO4,Fe2O3,HNO3,KNO3,CaCO3,CaO,S,Cl2,MgO,Mg(NO3)2   աղյուսակում և անվանում`

Մետաղներ Ոչմետաղներ Օքսիդ Թթու Հիմք Աղ
Fe P So2 HCe Ba(OH)2 NaCE
Al S Ba(OH)2 H2CO3 Al(OH)3 KNO3
Cl2 Fe2O3 H2SO4 CaCO3
CaO HNO3 Mg(NO3)2
MgO

2.Կազմել հետևյալ աղերի բանաձևերը`

Կալիումի կարբոնատ- KCO3

Մագնեզիումի ֆոսֆատ- MgPO(4)

Ալյումինի սուլֆատ- AlSO(4)

Բարիումի սիլիկատ- BaSiO(3)

Երկաթի(ii) ֆոսֆատ- FePO(4)

Երկաթի (iii)սուլֆատ- FePO(4)

Ցինկի քլորիդ- ZnCl(2)

Կալցիումի ֆոսֆատ- CaPO(4)

Մագնեզիումի նիտրատ- MgNO(3)

3.Լրացրեք բաց թողնված բառերը

Օքսիներ են կոչվում այն  բարդ   նյութերի,որոնք կազմված են  երկու  տարրի ատոմներից,որոնցից մեկը թթվածին է,որտեղ նրա օքսիդացման աստիճանն` ……   :

Թթուները այն  բարդ   նյութերն են,որոնք կազմված են ջրածնի  ատոմներից և ջրածնի:

Հիմքեր են կոչվում այն բարդ նյութերը,որոնք կազմված են մետաղի ատոմներից և հիդրոքսիդ խմբերից:

4.Որոշեք օքսիդացման աստիճանը հետևյալ օքսիդներում  և անվանել` N2O,MgO,Fe2O3,MnO2,Cl2O7,P2O3,SO3,SO2,K2O,FeO:

5.Հաշվել  մեկ ացխածնի (IV)օքսիդի,ծծմբական  թթվի,ալյումինիումի հիդրօքսիդի,մագնեզիումի նիտրատի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը,զանգվածային հարաբերությունները և զանգվածայն բաժինները:

Քիմիա Տնային աշխատանք 21․11․19

Ածխածին, քիմիական նշանը՝ C, ատոմային թիվն է 6, ատոմային զանգվածը՝ 12,011։ Բնական ածխածինը բաղկացած է երկու կայուն իզոտոպներից՝ 12C (բնության մեջ հանդիպող զանգվածի 98.892%-ը) և ¹³C (զանգվածի 1.108%-ը)։ Արհեստական եղանակով ստացվել են 10C, 11C, 14C, 15C և 16C ռադիոակտիվ իզոտոպները։

Ածխածինը տեղակայված է Մենդելեևի պարբերական համակարգի երկրորդ պարբերության 4-րդ A խմբում։ Ատոմի հիմնական վիճակի արտաքին էլեկտրոնային մակերևույթի դասավորվածությունն է 2s²p²։ Օքսիդացման կարևորագույն աստիճաններն են +2, +4, -4, վալենտականությունները՝ 4 և 2։ Ածխածնի նեյտրալ ատոմի շառավիղը 0.077 նմ է։ C4+ իոնի շառավիղը՝ 0.029 նմ (կոորդինացիոն թիվը 4), 0.030 նմ (կոորդինացիոն թիվը 6)։

Ածխածինը չի լուծվում օրգանական և անօրգանական լուծիչներում, լուծվում է մետաղներում (երկաթ, կոբալտ և այլն)։ 1 մթնոլորտ ճնշման տակ (օդի բացակայությամբ) սուբլիմվում է մոտ 3500 °C ջերմաստիճանում։ Հալվում է 3800±200 °C-ում 125 հազար մթնոլորտ ճնշման տակ

 

Քիմիա Դասարանական փորձ 15․11․19

Մենք այս օր արեցինք շատ հետաքրքիր փորձ, մենք ունեինք շարիկներ որոնք նշանակում են տարրեր, մենք միացնում եինք այդ տարրերը և ստանում եինք, նյութեր։ Այստեղ ես դրեցի մեր ստացած նյութերի նկարները։

Գործնական  աշխատանք.՝Տարբեր   քիմիական  կապերով  մոլեկուլների  և բյուրեղացանցերի  մոդելների  հավաքում  և  քիմիական  միացությունների  բանաձևերի  կազմում   ըստ ատոմների վալենտականության:: 

1.Ներքոբերյալ   նյութերում՝H2, HCl, O2, H2O, N2, NH3, CH4, P4, S8, NaCl, Fe որոշեք  քիմիական  կապերի  տեսակներըլրացրեք  աղյուսակ1,նյութերը  դասակարգեք  պարզ  և  բարդերի ,անվանեք  և  լրացրեք  աղյուսակ 1.,2.

Ոչբևեռային կով. կապ Բևեռային կով. կապ Իոնային կապ Մետաղական կապ
H2HClO2H2O

N2

NH3

CH4

Fe  NaCl 

 

 

 

 

Fe 
S8
Պարզ նյութեր Բարդ նյութեր
Fe
H2O
N2 HCl
H2 NH3
P4 CH4
S8 NaCl

Քիմիա/Դասարանական աշխատանք 17․03․19

Տարրերի առաջին դասակարգում

Բոլոր տարրերը բաժանեցին երկու խմբի մետաղներ և ոչ մետաղներ։Մետաղները բացի սնդիկից պինդեն, ունեն մետաղական փայլ, պլաստիկեն, դժվարահալեն, ունեն ջերմա և էլակտրահաղորդականություն։ Ոչ մետաղները եթե պինդեն փխրուն են, մեծ մասամբ հեղուկ կամ գազային նյութեր են, չունեն փայլ և չունեն ջերմա և էլակտրահաղորդականություն։Այս դասակարգումը թերիեր, որովհետև գտնվեցին տարրեր, որոնք ունեին և մետաղական և ոչ մետաղական հատկությունն էր։Բոլոր մետաղներից առանձնացրեց իմ ամենաակտիվ մետաղները, որոնք կոչվեցին Ալկալիական մետաղներ Li,Na,K,Rb,Cs,Fr։Բոլոր ոչ մետաղներից առանձնացրեց իմ ամենաակտիվ ոչ մետաղները, որոնք կոչվեցին Հալոգեններ F2,Cl2,Br2,I2,At2։Մետաղները կազմված են ատոմներից, իսկ ոչ մետաղները մոլեկուլներից։Բոլոր գազային նյութերից առանձնացրեցին իներթ(Ազնիվ գազերը)He,Ne,Ar,Kr,Xe,Rn։Այս գազերը կազմված են ատոմներից։Նրանց ատոմները այնքան պասիվ են, որ չեն միանում ուրիշ ատոմների հետ և չեն առաջացնում մոլեկուլ։

Պարբերական համակարգի ստեղծումը

Բոլոր տարրերը գրվեցին ըստ հարաբերական ատոմային զանգվածների մեծացումով։Տարրերը համարակալվեցին և այդ համարները կոչվեցին կարգաթվեր։Նկատեցին որ ութը տարրից հետո կրկնվում են տարրերի հատկությունները, այսինքն Ալկալիական մետաղներից հետո ութերորդ ընկնում էր Ալկալիական մետաղ Հալոգենացված հետո հալոգեն իսկ Ազնիվ գազից հետո Ազնիվ գազ։Այդ երկար շարքը բաժանեցին ավելի կարճ շարքերի այնպես, որ Ալկալիական մետաղները ընկնեն իրար տակ, Հալոգենները իրար տակ, իսկ Ազնիվ գազերը իրար տակ։Այդ կարճ շարքերը կոչվեցին պարբերություն։ Պարբերությունը դա տարրերի հորիզոնական շարքերն են գրված ըստ կարգաթվեր մեծացումով սկսվում են Ալկալիական մետաղով ավարտվում Ազնիվ գազերով։Հայտնի է յոթը պարբերություն առաջին երկրորդ երրորդ փոքր պարբերություններ են,իսկ մեծ պարբերությունները կազմված են երկու շարքից զույգ և կենտ։Ուղղաձիգ շարքերը կոչվեցին խմբեր։Խմբերը բաժանվեցին երկու ենթախմբերի գլխավոր և երկրորդական։Գլխավոր է կոչվում այն ենթախումբը, որը կազմված է և փոքր և մեծ պարբերության տարրերից։Երկրորդական է կոչվում այն ենթախումբը միայն մեծ պարբերության տարրերից։Մենդելեևի օրենքը Քիմիական տարրերի և նրանց միացությունների հատկությունները գտնվում են պարբերական կախման մեջ հարաբերական ատոմային զանգվածներից։

Քիմիա /Նախագիծ 12․02․19

Ոսկի (լատ.՝ Aurum) քիմիական տարր է որի նշանն է Au, տարրերի պարբերական համակարգի 6-րդ պարբերության, 1-ին խմբի տարր։ Ազնիվ մետաղ է, պատկանում է անցումային տարրերի շարքին։ Կարգահամարը՝ 79, ատոմական զանգվածը՝ 196,9665։ d տարր է, ատոմի էլեկտրոնային թաղանթների կառուցվածքն է 5s25p65d106s1К, L, M, N թաղանթները լրացված են։

Ոսկի համեմատաբար փափուկ, ծանր (p=19,32 գ/սմ3), դեղին մետաղ է, tհալ=1064°С,tեռ=2947°С։ Ամենալավ կռելի և ձգելի մետաղն է։ Այն դեղնափայլ, գեղեցիկ տեսքով, ազնիվ մետաղ է։ Այն մարդկությանն ամենավաղ հայտնի մետաղներից է։ 1 գ ոսկուց կարելի է ձգել մինչև 3 կմ երկարուրությամբ լար։ սկին մարդկությանը ամենից վաղ հայտնի մետաղն է։ Հայաստանում և Անատոլիայում այն հայտնի էր մ․ թ․ ա․ 6-րդ հազարամյակում։

 

Սելեն, (լատ.՝ Selenium), Se, տարրերի պարբերական համակարգի 4-րդ պարբերության 6-րդ խմբի քիմիական տարր։

Կարգահամարը՝ 34, ատոմական զանգվածը՝ 78,96։ Սելենը p-տարր է, ատոմի արտաքին էլեկտրոնային թաղանթի կաոուցվածքն է 4s24p4, K,L և M թաղանթները լրացված են։ Ատոմները պարունակում են երկուական չզույգված էլեկտրոններ։ Սելենը ստանում են ծծմբական թթվի, թաղանթանյութի, թղթի արտադրության թափոններից և պղնձի էլեկտրոլիտային ռաֆինացման անոդային նստվածքներից։ Կիսահաղորդչային տեխնիկայում օգտագործվող սելենը մաքրում են վակուումային թորումով, զոնային հալմամբ (99,9999 %)։ Ավելի մաքուր սելեն ստանում են սելենաջրածնի ջերմային քայքայմամբ։

Պղինձ քիմիական տարր է, նշանակումը՝ Cu (լատ.՝ cuprum — կուպրում), տարրերի պարբերական համակարգի 4-րդ պարբերության 1-ին խմբի տարր։ Կարգահամարը՝ 29, ատոմական զանգվածը՝ 63,546։ d տարր է, ատոմի էլեկտրոնային թաղանթների կառուցվածքն է 4s1 ։ К, Լ և М թաղանթները լրացված են։

Պղինձը մարդկությանը հայտնի ամենահին մետաղներից է (երկրի վրա հանդիպում է բնածին պղինձ)։ Դեռ քարի դարում մարդը կարող էր բնածին պղինձին իր ուզած ձևը տալ քարե գործիքների օգնությամբ։ Կացինների, դահուկների և կենցաղային այլ իրերի պատրաստումը պղնձից սկիզբ դրեց կարճատև պղնձի դարին։ Ըստ հնագիտական աղբյուրների Հայաստանի տարածքում պղնձե իրեր էին պատրաստում դեռևս էնեոլիթյան շրջանում․ վաղ երկրագործական բնակատեղերում (մ․ թ․ ա․ 6-5-րդ հազարամյակներ) հայտնաբերվել են պղնձե ասեղներ, շեղբեր, կարթեր, նետագլխիկներ և այլն։

 

Յոդ (հին հուն․՝— «մանուշակագույն»), քիմիական տարր է, որի նշանն է I կամ J (լատ.՝ Iodum), տարրերի պարբերական համակարգի 6-րդ պարբերության 7-րդ խմբի տարր, կարգահամարը՝ 53, ատոմական զանգվածը՝ 126,9044։ Բնական յոդը բաղկացած է միայն 1271 կայուն իզոտոպից։ Ստացվել են 117-139 զանգվածի թվերով 22 ռադիոակտիվ իզոտոպներ: Քիմիական ակտիվ ոչ մետաղ է, պատկանում է հալոգեններին։ Յոդը աոաջին անգամ ստացել է ֆրանսիացի քիմիկոս Բ․ Կուրտուան (1811)՝ ծովային ջրիմուռներից։ Յոդի միջին պարունակությունը երկրակեղևում 4•10−5 % է (ըստ զանգվածի)։

 

Թթվածին (լատ.՝ Oxygenium), պարբերական համակարգի 2-րդ պարբերության, 6-րդ խմբի քիմիական տարր, կարգահամարը՝ 8, ատոմական զանգվածը՝ 15,9994։ Ատոմի էլեկտրոնային թաղանթների կառուցվածքը 1s22s22p4 է։ Սովորական պայմաններում (0 °C, 760 մմ սնդիկի սյուն) թթվածինը անգույն, անհոտ և անհամ գազ է։ 1775 թվականին Ա. Լավուազիեն հաստատեց օդի բաղադրությունը, ցույց տվեց, որ թթվածինը համարվում է թթուների բաղադրիչ մասը և անվանեց այն oxygene — «թթու առաջացնող» (հին հուն․՝ — «թթու» և  — «ծնում եմ»), այստեղից էլ հայերեն «թթվածին» անվանումը։ Թթվածինը ամենատարածված քիմիական տարրն է Երկրի վրա։ Կապված թթվածինը կազմում է Երկրի ջրային շերտի զանգվածի 6/7 մասը (85,82 % ըստ զանգվածի), մթնոլորտում, որտեղ նա գտնվում է ազատ վիճակում, պարունակությամբ երկրորդն է (23,15 % ըստ զանգվածի) ազոտից հետո։ Փոփոխությունը օդում 0,1 % -ից չի անցնում։ Մթնոլորտում թթվածնի կորուստը օքսիդացման, այրման, նեխման և շնչառության պատճառով լրացվում է ֆոտոսինթեզով։

 

Քիմիա / Տնային աշխատանք 05․02․19

 1. Տվե՛քհարաբերական ատոմային զանգվածի սահմանումը:

Տարրի հարաբերական ատոմային զանգվածը ցույց է տալիսթե այդ տարրի 
մեկ ատոմի զանգվածը (m0քանի անգամ է գերազանցում զանգվածի ատոմային միավորը:

 1. Պարզաբանե՛քզանգվածի ատոմային միավոր հասկացությունը:

Զանգվածի ատոմային միավորը ածխածնի ատոմի զանգվածի 1/12 մասն է:

 1. Մեկնաբանե՛քAr (ֆտոր) = 19 հավասարությունը` զ.ա.մ. գաղափարն օգտագործելով:

Ֆտորի յուրաքանչյուր ատոմի զանգվածը 19 անգամ գերազանցում է զանգվածի ատոմային միավորը։

 1. ա) Ar (բորը) = 11, բ) Ar (ցինկ) =65, գ) Ar (պղինձ) = 64: Հաշվե՛ք այդ երեք տարրերից յուրաքանչյուրի ատոմի իրական զանգվածը՝ m0-ն:
 1. Նեոնի ատոմի զանգվածը`
   m0(Ne) = 3,32× 1023 գ է : Հաշվե՛ք նեոն տարրի հարաբերական ատոմային զանգվածը:
 2. Հաստատե՛քհետևյալ պնդումների ճշմարտացիությունը քիմիական տարրերի

հարաբերական ատոմային զանգվածների վերաբերյալ.

ա) ցույց է տալիս, թե տվյալ տարրի ատոմի զանգվածը քանի անգամ է մեծ ածխածնի ատոմի զանգվածից,

բ) չափողականություն չունեցող մեծություն է,

գ) արտահայտվում է զանգվածի ատոմային միավորով,

դ) ցույց է տալիս, թե տվյալ տարրի ատոմի զանգվածը քանի անգամ է մեծ ածխածնի ատոմի զանգվածի 1/12 մասից,

ե) ճիշտ արժեքները տրված են պարբերական համակարգում,

զ) պարբերական համակարգում տրված են մինչև ամբողջ թիվ կլորացված արժեքները:

Քիմիա Աղի մաքրում

Փորձի անվանումն է Աղի մաքրումը

Սկզբում կեղտոտ աղը լցնումենք ջրի մեջ և Խառնում:

 

Սարքումենք այսպիսի բան, որ աղը մաքրվի կեղտերից:

վառումենք սպիրտայրոցի միջոցով: Սպասումենք, որ եռա:

Ահա մնացած աղը: Սա աղի մաքրումն էր:

Քիմիա 11․12․18

Երկաթի  և  ծծմբի  խառնուրդի  բաժանումը  մագնիսով  և  ջրով

Սարքավորումներ`Սպիրտայրոցբաժակմագնիս­­

Ազդանյութեր`ծծմբի  փոշիերկաթի  փոշիջուր

Վերցրեք  մաքուր  ծծմբի  փոշիորին  մոտեցրեք  մագնիսըՈչինչ  տեղի  չի ունենաքանի  որ  ծծումբը  մագնիսի  կողմից  չի  ձգվումԱյնուհետև  այդ փոշին  լցրեք  բաժակով  ջրի  մեջԾծմբի  փոշին  չի  լուծվիչի  սուզվի  և  կմնա ջրի  մակերեսին:

Վերցրեք  մաքուր երկաթի  փոշի  ու  մագնիսը  մոտեցրեք  այդ  փոշունԵրկաթի փոշին  կձգվի  դեպի  մագնիսը:Մինչդեռ  ջրի  մեջ  լցնելիս  այս  փոշին  նույնպես չի  լուծվիբայցի  տարբերություն  ծծմբի  փոշուկսուզվի  ու  կնստի  բաժակի հատակին:

Այժմ  խառնեք  այս  երկու  նյութիերկաթի  ու  ծծմբի  փոշիներըԿստանաք անհամասեռ  խառնուրդ:Այս  անգամ  մագնիսը  թղթի  միջոցով  մոտեցրեք  խառնուրդինԵրկաթի  փոշին  կձգվի  դեպի  մագնիսն  ու  ծծումբից  կանջատվի:Կրկին  խառնեք  երկաթն  ու  ծծումբըԽառնունդը  լցրեք  ջրի  մեջձողով խառնեք  ու  թողնեք  հանգիստ  վիճակումԵրկաթը  կնստի  հատակինիսկ ծծումբը  կմնա  ջրի  երեսին:

 Թեմատիկ ամփոփիչ թեստ (ստուգե՛ք ինքներդ ձեզ)

1.Ստորև թվարկված նյութերից ո՞րը բնության մեջ պատրաստի չկա և ստացվում է

բնական հումքի վերամշակումից.

անավթը գջուրը

բոսկին դօղին

2.Ստորև թվարկված նյութերից սենյակային ջերմաստիճանում ո՞րն է հեղուկ.

աշաքարը գբուսական յուղը

բթթվածինը դկավիճը

 1. Ստորև թվարկված նյութերից ո՞րն է դասվում անկենդան մարմինների շարքը.

աձին գարձանը

բծաղկած ծառը դերեխան

 1. Դիտելիս նյութի ո՞ր հատկության մասին է հնարավոր գաղափարկազմել.

աագրեգատային վիճակի գէլեկտրահաղորդականության

բխտության դջերմահաղորդականության

 1. Ստորևթվարկված հատկություններից ո՞րը ֆիզիկական չէ.

ախտությունը գհալման ջերմաստիճանը

բթափանցիկությունը դայրվելու ունակությունը

 1. Հետևյալնյութերից ո՞րը գոյություն ունի բնության մեջ (բնածին է).

ապլաստիլինը գգրաֆիտը

բգինին դսև ռետինը

 1. Հետևյալ գոյականներից ո՞րը նյութական առարկա / ֆիզիկական մարմինչի

 բնորոշում.

աաստղ գսեղան

բմեխ դապակի

 8.Հետևյալ բնագավառներից ո՞րն է քիմիայի ուսումնասիրման առարկան.

աերկրաշարժերի կանխատեսում

 բմարդու հոգեկան աշխարհի ուսումնասիրում

գգրքի խմբագրում

դպարարտանյութերի արտադրություն

9.Քիմիական լաբորատորիայում աշակերտի կատարած հետևյալգործողություններից

ո՞րն է սխալ.

աօգտագործելուց առաջ փորձանոթը լվացել է և չորացրել

 բձեռքի ափով շարժում է կատարել անոթի անցքից դեպի քիթը

գփորձանոթում մնացած քիմիական նյութը թափել է կոյուղի

դսպիրտայրոցի բոցը հանգցրել է թասակով

 1. Ո՞ր եղանակը կընտրե՛ք աղաջրից մաքուր ջուր ստանալու համար.

աթորում

 բբյուրեղացում

գզտում

դգոլորշիացում