Կենսաբանություն

Կենսաբանություն ինքնաստուգում 25․02․20

1. Արյան բաղադրություն՝պլազմա , ձևավոր տարրեր(թվարկել դրանց կառուցվածքը և ֆունկցիան)
Պլազման կազմված է ջրից, ճարպետից, անօրգանական պլազմաից, և այլ նյութերից։Ձևավոր տարերն են լեյկոցիտ, թրոմբոցիտը։ Արյունը կազմված է պլազմաից և ձևավոր։ Էրիթոցիտը թրոմբոցիտը, լեյկոցիտը 4 միլիլիտր էն։ Թրոմբոցիտի կյանքը տևում է 7 օր, և նրանք 1 միլիմետրի մեջ լինում են 400000 հատ։  Լեյկոցիտները լինում են 6000-8000 հատ։ Նրանց նաև կոչում են թփառող բջիջներ։ Էրիթոցիտները առաջանում են կարմիրմտնելով և ոսկրածոծում, մտնելվ արյան մեջ կորցնում է իր կորիզը։ Նրանց կյանքը 120 օր է։
2.արյան խմբեր՝կառուցվածքը, անոթների տեսակները և կառուցվածք
Արյան խմբերը կիսվում են 4 տեսակի առաջին խումբ, չորորդ խումբ, երկրորդ խում և երորդ խումբ։ Առաջին խմբի արյունը պարունակում է էրոթրիցիտներում A և B ագյուլուտնենինոգում։ Առաջին խմբի արյունը կոչվում է հանընդհանուր դոնոր, որովհետև այդ խմբերի արյունը կարող է տալ սաղ արյան խմբերին։ Երկրորդ խումբը պարունակում է էրիթոցիտները պարունակում են A ագյլտուինոգն իսկ պլազմայում ալֆա ագյլուտին։ Երորդ խմվի արյունը ունեցող մարդկանց էրիթրոցիտները պարունակում են B ագլյայում , իսկ պլազմայում ալֆա ագյուլիտին։  Չորորդ արյան խմբումունեցող մարդիկ պլազմայում ունեն բետա և ալֆա ագյլոտիններ և կոչվում են համընդհանուր ռեցիպենտ։
3.իմունիտետ ՝տեսակները և առաջացման առանձնահատկությունները
Իմունիտետ է կոչվում մարդու օրգանիզմի չհիվանդանալու աստիճանը։ Իմունիտետը լինում է երկու տեսակի արհեստական և բնական։ Արհեստականը լինում է ակտիվ և պասիվ։ Ակտիվը լինում է այդ նույն հիվանդության մահացած հարուցիչների միջոցով։ Պասիվը լինում է հիվանդացած և լավացած մարդու պլազմայի վերցված հակամարմիններով։ Բնականը լինում է ձեռքբերովի և բնածին։ Բնածինը մարդկանց փոխանցվում է ժառանգաբար, իսկ ձեռքբերովին առաջանում է տարբեր հիվանդություններով հիվանդանալուց հետո։
4.սրտի կառուցվածք , արյան մեծ և փոքր շրջանառություն

Կենսաբանություն Ինքնաստուգում 17․12․19

 1. Հենաշարժիչ համակարգի բաժինները և ֆունկցիան, կարմիր և դեղին ոսկրածուծ

Հենաշարժիչ համակարգի մասրեը ստեղծված են մկաներից և ոսկրերից։Հենաշարժիչ համակարգը կատարում է պաշտպանական և հենարանային գործություն։ Ոսկրը դա մի բան է, որը օգնում է հենարանային օրգաներին։ Ոսրկների գլխիկում կա ոսկրածուծ, որը կարմիր գույնի է և այն նաև ստեղծում է արյուն։ Կան երկար ոսկրակներ, որոնց մարմնի վրա կա դեղին ոսկրածուծ։ Դեղին ոսկրածուծը ստեղծված է ճարպերից։

 

2.ոսկրերի կառուցվածքը և ձևերը, բերել օրինակներ

Ոսկրերի 22 տոկոսը անորգանական նյութ է, 28 տոկոսը անօրգանական նյութերից իսկ վերջին 50 տոկոսը կազմված է ջրից։ Ոսկրը ստեղծված է թիթեղներից պատված կլորով։ Անօրգանական նյութերը ապահովում է ոսկորների ամրույունը իսկ օրգանականը ապահովում է ոսկրների ճկությունը։ Ոսկրը ստեղծված է աճոռից,  հոծ նյութից և ապունգանմանից։ Ոսկրերը լինում են մի քանի տեսակ, որոնք կազմված են իրանից, ստորին ու վերին վերջություննրեից,  և գլխուղեղից

 

3.ոսկրերի միացման ձևերը , բերել օրինակներ

Ոսկրերը կպնում են շարճուն կիսարշուն և անշարճ ձևերով։ Կիսորժունները կատարում են որոշակի շարժմներ։ Անշարժները չեն կատարում ոչ մի շարժում։ Շարժուն ձևով մաարմինները անում են բոլոր շարժումները իսկ կրսաշրժան կատարում է ,օ քամօ շարժում։ Շարժումը կատարում է հոդերով։ Ողերի մարմինները իրար միացած են կիսաշարժուն ձևով։ Անշարժ ձևոբ են միանում գլխուղեղի ոսկորները։

 

Կենսաբանություն ինքնաստուգում։ 26.11.19

1.Պարասիմպատիկ եւ սիմպատիկ նյարդային համակարգի կառուցվածքը եւ ֆունկցիան

Պարասիմպատիկ մասը գտնվում է կենտրոնում լինում է երկնավուն ուղեղում եւ միջին ուղեղում։

Սիմպատիկ մասը գտնվում է կենտրոնում եւ ուղեղի պարանոցի վերջում։

Դեպքերի մեծամասնության ժամանակ օրգանները ունենում են եւ պարասիմպատիկ եւ սիմպատիկ նիարդաթելեր։ Պարասիմպատիկ եւ սիմպատիկ մասերը աշխատում են լրիվ տարբեր ձեւերով։

2.Աչքի կառուցվածքը եւ ֆունկցիան

Աչկհ ստեղծված է երկու բաների գումարից օժանդակ եւ ակնագնդից։ Օժանդակը դա թարթիչներն է կոպերը եւ այլն, իսկ ակնագունդը դա մկաններն են, որոնք ապահովում են նայելու ուղություն փոփոխությունը։ Ակնագունդը շրջապատած է սպիտակուցաթաղանթով եւ ցանցաթաղանդով։ Ցանցաթաղանդով ստեղծված է սրվակիկներից եւ ցուպիկներից։ Ցուպիկներից ավելի շատ են սրվակիկներից բայց ավելի թույլ են լույսի գռգռումից , բայց նրանք չեն կարողանում տարբերել գույները։ Սրվակները գռգռվում են ուժեղ լույսից եւ նրանք կարողանում են տարբերել գույները։ Աչքի բիբի դիմացը սրվակների հավաքածուները անվանվում են դեղին բիծ

3.Ականջի կառուցվածքը եւ ֆունկցիան։

Ականջը ստեղծված է ներքին ականջից, մեջի ականջից եւ դրսի ականջից։ Դրսի ականջը ստեղծված է արտաքին ականջից եւ ականջախեցից։ Միջին ականջը կազմված է երեք ոսկորներից, նակավայլնա, ասպանդակ եւ սալ։ Նակավայլնա կպած է բառաբանին, ասպանդակին եւ ձվաձեւ պատուհանա թղթին։ Ձայնը գնում է դրսի ականջի մերով դեպի բառաբանը, բառաբանը ձայնը վերածում է ջրի որը գնում է դեպի միջին ականջը, միջին ականջը ուղարկում է այն դեպի խխունջը, որը իր հերթին ակտիվացնում է ձայնի նեռվը, որը գնում է գլխուղեղ

 

Կենսաբանութոյւն Տնային աշխատանք 25․11․19

Ականջ Դա ձայնի օրգանն է այն թույլ է տալիս մեզ լսել ձեները։ Դրսի ակնջը կոչվում է դրսի խխունջ, դա մի բան է, որը վերձնում է ձայնը և ուղարկում է դպի ճիշտ տեղը, Նա տանում է բառաբանի մոտ, Բառաբանի հետևը գտնվում է միջին ականջը այն կազմված է երեք մասից<<չագուչ, զնդան և Ստրեմյա>>։ Ստրեմյան համագործակցում է ներքին ռակուշկաի հետ, որը կազմված է խխունջաին նեռվից, խխունջային նեռվից և օրգաններից, որոնք պատասխանում են հավասարակշռության համար։ Ձայները դա օթեր են ականջը բռնում է նրանց և ուղարկում է բառաբանի մոտ բառաբանը ուղարկում է միջին ականջի մոտ, որը իր հերթին տանում է միջի ռակուշկայի մոտ, միջին ռակուշկան սարքում է նրանց նեռվ, որը ուղարոկւմ է գլխուղեղի մոտի ճիշտ բաժին։

Կեսաբանություն 02․05․19 Տնային աշխատանք

Мусор различного происхождения – настоящий бич современности. Ежедневно на планете появляются тысячи тонн отходов, причем зачастую не на специальных полигонах, а где придется. В 2008 году эстонцы решили провести национальный день чистоты. Позже эту идею переняли и другие страны.

Когда день чистоты впервые прошел в Эстонии, на улицы вышло около 50 000 добровольцев. Итогом их работы стали аж 10 000 тонн мусора, который был утилизирован на официальных полигонах. Благодаря энтузиазму и энергии участников было создано общественное движение «Сделаем», к которому присоединились единомышленники из других стран. В России День чистоты также нашел поддержку и проводится с 2014 года.

Всемирный день чистоты – это не теоретический «день» с презентациями и громкими словами. Он проводится 15 сентября каждого года и имеет максимально деловой, «приземленный», характер. Сотни тысяч добровольцев выходят на улицы и начинают реально собирать мусор. Сбор происходит как внутри городов, так и на природе. Благодаря действиям участников Всемирного дня чистоты, от мусора освобождаются берега рек и озер, обочины дорог, популярные туристские места.

 

Мероприятия по уборке мусора проводятся в различном формате. В России они обрели форму командных игр. Дух соревнований присутствует в каждой команде, которая за количество собранного мусора получается баллы. Кроме этого, учитывается время, за которое команда справилась с очисткой участка и эффективность уборки.

Размах и организация Дня чистоты в России приняли такой масштаб, что появился собственный сайт и мобильное приложение. В результате этого, появилась возможность проводить командные зачеты, смотреть общую статистику и эффективно определять лучшие команды. Победители получают Кубок чистоты.

Мероприятия по уборке мусора в рамках Всемирного дня чистоты проходят в разных часовых поясах и на разных континентах. В них принимают участие сотни тысяч человек, однако главная цель Дня пока не достигнута. В настоящее время организаторы массовых уборок мусора стремятся к тому, чтобы достичь вовлеченности 5% населения каждой страны. Но даже с тем количеством добровольцев, которое принимает участие в Дне чистоты сейчас, загрязненность территорий снизилась на 50-80% в разных странах!

Активное участие в уборке мусора принимают различные общественные движения, причем как экологического профиля, так и другие. Традиционно подключаются школьники и студенты. В целом же, любые мероприятия в рамках Всемирного дня чистоты являются открытыми, и принять участие в них может любой желающий.

Каждый год количество участников уборок стабильно растет. Во многих территориях повышается личная ответственность жителей. Ведь зачастую достаточно просто выбрасывать мусор в отведенное для этого место и тогда не придется проводить специальные мероприятия для очистки окружающего пространства от отходов.

 

Զիբիլը տարբեր ստեղծումների տեսակները ամենա մեծ սխալներից մեկն է։ Օրական հայտնվում է տոննաներով զիբիլ ու ոչ ախպանոցներում։ 2008թ․ Եստոնացիները որոշեցին ստեղծեն մաքրության օրը որը հետո ընդունեցին ուրիշ երկրները։

 

Երբ ետոնացիները որոշեցին նշել այդ օրը մաքրության օրը 50 հազար մարդ դուրս եկավ հավաքելու երկիրը։ Վերջում նրանք մաքրեցին 10 հազար տոննա զիբիլ։ Շնարհակալության համար նրանք ստեղծեցին կանենք որին միացան ուրիշ երկրները։ Ռուսաստանում մաքրության օրը հայտնվեց 2014թ․ Համաշխարային մաքրության օրը դա ոչ միայն գոռալ է և պրեզենտացիաներով։ Այն նշում են Սեպտեմբերի 15-ին ամեն տարվա և ունի մակսիմալ իջեցրած խառակծերռ։

 

 

Կենսաբանություն/տնայինն աշխատանք 19․03․19

 • Ի՞նչ զգայարաններ ունեն Տափակ որդերը:

Պլա նա րի այի նյարդ ային բջիջ նե րը կե նտրո նաց ված են մա րմն ի առջ ևում` ա ռա ջաց նե լով ի րար կիպ հա րող եր կու մա սից կա զմ ված հան գույց: Հան գույ ցից դուրս են գալ իս և դեպ ի մա րմն ի հետ ևի ծայրն են ուղղ վում եր կու նյար դային բներ: Նյար դային բնե րը մի մյա նց մի աց ված են լայ նա կի լա րե րով: Բնե րից դուրս են գա լիս նյար դաթե լեր, ո րո նք գնում են դե պի օր գան ներ: Պ լա նա րի այի զգայա րան նե րն են աչ քե րը և մա րմս ի առջ ևում գտն վող շո շա փուկ նե րը:

 • Ի՞նչ է պարենքիմը և ի՞նչ դեր է կատարում:
 • Տափակ որդերի տիպը ի՞նչ դասերի է բաժանվում և ի՞նչ կենսակերպ են վարում դրանցից յուրաքանչյուրը:

 

 • Ինչպե՞ս է ընթանում Տափակ որդերի զարգացումը և ի՞նչ է ֆինան:

Պլանարիան հերմա րոդիտ է, այսինքն` յուրաքանչյուր առան նյակ առաջացնում է և՛ ի գա կան, և՛ ա րա կան սե ռա կան բջիջ ներ: Մա րմնի առջ ևում գտնվ ում են եր կու ձվա րան ներ, իսկ սե րմե ա րան նե րը բազ մա թիվ են

Կենսաբանություն/Տնային աշխատանք 13․02․19

 • Ո՞վ է հայտնաբերել նախակենդանիներին։

Նախակենդանիներին հայտնաբերել է Հոլանդացի Անտոնի Լևեն-հուկը 1680 թվականին։

 • Ինչու՞ է նախակենդանու մեկ բջջից կազմված մարմինը համարվում ինքնուրյուն օրգանիզմ։

Նախակենդանու մեկ բջջից կազմված մարմինը համարվում է ինքնուրույն օրգանիզմ:

 • Որտե՞ղ են տարածված նախակենդանիները։

 

 • Ամեոբաների ի՞նչ ներկայացուցիչներ գիտեք։

Սովորական ամեոբա, Խեցիավոր ամեոբա և դիզենթերիային ամեոբա։

 • Ի՞նչ է ցիստան։

ՑԻստն պատյան է որը փրկում է միաբջիջ կենդանիներին։

 • Որո՞նք են էվգլենայի սնման առանձնահատկությունները։

 

 • Կազմավորման և կենսագործուներության ի՞նչ առանձնահատկություններով է էվգլենան նման բույսերին և կենդանիներին։

Նրանք տարբերվում են նրանով, որ բոլորներ ապրում են ջրի մեջ։

 • Ինչո՞վ է վոլվոքսը տարբերվում էվգլենայից։

 

Կենսաբանություն/Տնային աշխատանք «Ձմեռող թռչուններ» նախագիծ 06․02․19

50958888_779237492435155_1020981466483392512_n-e1548714918166

Tree_Sparrow_in_hedge  Դաշտային ճնճղուկ

Մարմնի երկարությունը 14 սմ է, թևերի բացվածքը՝ 20-22 սմ, կենդանի զանգվածը՝ 19-21 գ։ Հասունի գլխի վերին մասը շիկակարմրադարչնագույն է։ Ականջի պուտը, ակնաշերտը, կոկորդի բիծը սև են, այտերը և վզի օձիքը՝ սպիտակ։ Թևերը հիմնականում շիկակարմրադարչնագույն են՝ 2 սպիտակ թևաշերտերով։ Երիտասարդն ավելի բաց փետրավորմամբ է. գլխի վերևի մասը մոխրադարչնագույն է, ականջի պուտը՝ թույլ արտահայտված թևերը՝ ավելի խամրած։ Բնակվում է ցածրադիր շրջաններից մինչև լեռնային մարգագետիններ։

 

Փոքր տատրակ

275px-Streptopelia_senegalensis

Մեջքը գորշաավազագույն է, գլուխը և մարմնի ստորին մասը մոխրավարդագույն են։ Պարանոցի կողերին ունի գորշ, սև բծեր, թևերը կարճ են, պոչը երկար՝ երիզված սպիտակ շերտով։ Քաշը՝ 95-120 գրամ։

 

Մոխրագույն ագռավ

275px-Corvus_corone_Rabenkrähe_1

Հասունի մարմինը մոխրագույն է՝ թույլ վարդագույն երանգով։ Գլուխը, կոկորդը, այտերը և պոչը սև են, կտուցը՝ հզոր։ Երիտասարդը նման է հասունին, սակայն մոխրագույն հատվածները դարչնագույն երանգով են, մարմինը վերևից՝ խայտավոր։

 

Կաչաղակ

Pica_pica_-Poland-8

Կաչաղակն ունի սև-սպիտակ փետրավորում և երկար պոչ, ինչը նրան տալիս է յուրօրինակ տեսք և դարձնում է հեշտ ճանաչվող։ Գլուխը, պարանոցը, մեջքը, երկար պոչն ու թևերը սև գույնի են, մետաղական փայլով, իսկ կուրծքը, փորիկը և թևերի ծայրափետուրները` սպիտակ։