Երկրաչափություն

Երկրաչափություն Տնային աշխատանք 09․12․19

298․

299․

300․

301․

302․

303․?

 

Երկրաչափություն Տնային աշխատանք 13․11․19

329.

ա․7*11=77²

77։2=38.5

S=38.5սմ²

բ․37.8*2=75.6

75.6:14=18.9

S=18.9սմ²

գ․

2*2=4

4:2=2

S=2սմ²

330.

8*11=88

88։11=8

S=8սմ²

331․

S=7․5*2․4։2=9սմ²

7․5*2․4։2=3․2x=9սմ²

3.2x=18

x=5.625սմ

332․

ա․4*11=44

44:2=22

S=22սմ²

բ․12*3=36

36։2=18

S=18սմ²

333․

45+45=90

AC=14

7*14=98

S=98սմ²

334.

1․2

335.

 

 

 

Երկրաչափություն Տնային աշխատանք 05․11․19

314․

ա)a=15 h=12

S=12*15=180

բ)S=34սմ²

հ=8.5սմ

S=a*h

a=s:h=34/8.5=4

գ)S=162սմ²

a=9սմ

162սմ²:9սմ=18սմ

դ)S=21aսմ

h=12սմ

21a:0․5a=42սմ

a=42սմ

315.

1:2*12*13=1*13=78սմ

78*2=156սմ²

316.

12:2=6սմ

6*13=78սմ²

317.

180-150=30

6:2=3սմ

3*6=18սմ²

318․

14:2=7

7*8.1=56.7սմ²

319.

6*30=180սմ²

180:18=10սմ²

 

 

Երկրաչափություն Ինքնաստուգում 26․09․19

1․Գտնել կանոնավոր վեցանկյան անկյունը։

6-2=4

4*180=720

720։6=120

2.զուգահեռագիծ անկյուների գումարը հավասար է 150º։ Գտնել զուգահեռագիծ անկյունները։

 

3․զուգահեռագծի պարագիծը 32 սմ է, իսկ կողմերից մեկը մյուսից մեծ է երեք անգամ գտնել զուգահեռագծի կողմերը։

3×32=96

30º,96º,30º,96º

4.զուգահեռագի անկյուններից մեկը մյուսից մեծ է 30º-ով։ գտնել զուգահեռագծի անկյունները։

180։2=90

90-15=75

90+15=105

 

 

Երկրաչափություն Ինքնաստուգում 17․09․19

1)Գտնել հնգանկյան անկյունների քանակը։

5-2=3

3*180=540

2)Գտնել կանոնավոր բազմանկյան կողմերի քանակը, եթե մի անկյունը հավասար է 120º։

180-120=60

360/60=6

3)Գտնել հնգանկյան անկյուներիը, եթե նրանք հարաբերում են այնպես ինչպես 1։2։3։4։8

x+2x+3x+4x+9x=540°

1+2+3+4+9=18

540/18=30

30°  60°   90°   120°    270°

4)Գտնել քառանկյան կողմերը, եթե կողմերից մեկը մյուսից մեծ է 10սմ-ով, 20սմ-ով ու 30սմ-ով, իսկ պարագիծը հավասար է 260սմ է։

10+20+30=60

260-60=200

200/4=50

50+10=60

50+20=70

50+30=80

5) գտնել կանոնավոր բազմանկյան կողմերի քանակը եթե անկյունը 108° է

180-108=72

360/72=5