Месяц: Ноябрь 2019

Русский язык Домашние зодание 28.11.19

Домашнее задание:    прочитать  до конца рассказ “ Время всегда хорошее”, составить предложения со словами “ время”, “ всему свое время”, “ время пошло”, “ время летит”.

Время панатие сотнаситьелное, сеячас может быть завтра.

Вчера я спросила маму когда пойдом на отдых, и она ответила

-Всему свое время

Я играл в компютерную иры в 3 часа, а потом понила что уже 7 и я скозала

-Врена летит.

English Homework 27.11.19

ex.1

1. I hate to get ………………….. early in the morning.

off
on
up
Correct!

To get up is to leave your bed.

2. I can’t see what you are trying to get …………………..

on
at
in
Correct!

To get at something is to try to express it.

3. We don’t earn much money but we can get …………………..

on
up
by
Correct!

To get by is to manage financially; to survive on little money

4. Work pressure is really getting me ……………………..

out
off
down
Correct!

When something gets you down, it depresses you.

5. We are getting …………………. at the next station.

down
off
out
Correct!

To get off is to leave a form of transport.

6. How could you get ……………………………. cheating on the test?

away
away with
off with
Correct!

7. He got ……………………… his bike and rode down the road.

off
up
on
in
Correct!

To get on is to enter or sit on a form of transport.

8. He and his neighbors get …………………. well.

away
on
out
off
Correct!

To get on is to have a relationship with someone.

9. I have got too much work to do. I’d better get ………………….. it.

on
on with
off with
down with
Correct!

To get on with is to proceed.

10. My puppy died last month and I can’t get ……………….. it.

on
over
through
up
Correct!

To get over is to recover from an illness or sense of loss.

11. We have got ………………… all the rice.

over
in
through
Wrong!

To get through something is to finish the supply of it.

12. I wonder what he is getting …………………..

up with
up to
to
Correct!

To get up to something is to do something — usually bad

ex.2

Screenshot (33)

Screenshot (34).png

ex.3

Screenshot (35)

Պատմություն Տնային աշխատանք 26․11․19

Պատրաստվե՛ք  ներկայացնելու՝
«Ֆրանսիական Մեծ հեղափոխությունը»
Ֆրանսիական հեղափոխություն , ամենամեծ հեղափոխությունը Ֆրանսիայի սոցիալական և քաղաքական կյանքում, տեղի ունեցած 18-րդ դարում, որի արդյունքում կազմաքանդվեցին հին կարգերը և Ֆրանսիան, դե յուրե, միապետականությունից վերածվեց հանրապետության՝ ազատ և հավասար քաղաքացիների համար։ Կարգախոս-ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն։ Հեղափոխության սկիզբ դարձավ 1789 թվականի հուլիսի 14-ին Բաստիլի գրավումը, իսկ ավարտը 1799 թվականի նոյեմբերի 9-ը (բրյումերի 18)։ 18-րդ դարում Ֆրանսիան միապետություն էր, որ ապավինում էր քաղաքական կենտրոնացվածության և մշտական բանակի վրա։ Երկրում սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական դրությունը գնալով վատանում էր և իշխանությունները ստիպված էին փոխզիջումների գնալ, սա հետևանք էր 14-16-րդ դարերում տեղի ունեցած քաղաքացիական պատերազմի։ Այսպիսի մի փոխզիջում էլ կատարվել էր արտոնյալ խավերի նկատմամբ. քաղաքական որևէ նկրտումների դիմաց պետական իշխանությունները պարտավորվում են պահպանել այս դասակարգի շահերը։ Մեկ այլ փոխզիջում կատարվել էր գյուղացիների հետ հարաբերություններում-պետությունը հրաժարվում էր գյուղացիներից հարկը գանձել գումարով, այլ բնամթերքով՝ սա ևս արդյունք էր 14-16-րդ դարերի գյուղացիական ապստամբությունների։

Առաջադրանք.
1. Ներկայացրե՛ք Ֆրանսիական հեղափոխության պատճառները և փուլերը.

Ֆինանսական ծանր դրությունից դուրս գալու՝ Լյուդովիկոս XVI-ի մի քանի փորձերի անհաջողության դատապարտվելուց հետո, նա 1787 թվականի դեկտեմբերին, հավաքում է Ֆրասիայի բարձրաստիճան չինովնիկներին որոշվում է՝ գլխավոր շտատների հավաք անցկացնել հինգ տարի հետո։ Երբ Ժան Նեկերը դարձավ պառլամենտի անդամ՝ պնդեց, որ այդ գումարումը տեղի ունենա հենց 1789 թվականին, սակայն իշխանությունները չունեին որևէ հատուկ ծրագիր։ 1789 թվականի հունվարի 24-ին արձակվեց թագավորական հրովարտակ, ըստ որի ապրիլի 27-ին հրավիրվում է գլխավոր շտատների ժողով, նշեց նաև ապագայում այդ ժողովի հրավիրման պատճառները։ Թագավորը հրաման արձակեց հավաքվել և «հանուն ժողովրդի» որոշում ընդունել։ Ընտրական իրավունք էր տրվել 25-ից բարձր այն տղամարդկանց, ովքեր ունեն մշտական ապրելու վայր և կանոնավոր վճարում են իրենց հարկերը։ Ընտրություններն անցկացվելու էին երկու փուլով սրանք հաճախ անցկացվել են նաև երեք փուլով։ Պատգամավորները ընտրվում են ոչ թե ժողովրդի կողմից, այլ ընտրված պաշտոններով։
2. Ինչո՞վ է նշանավոր 1789թ. հուլիսի 14-ը.

Հեղափոխության սկիզբ դարձավ 1789 թվականի հուլիսի 14-ին Բաստիլի գրավումը, իսկ ավարտը 1799 թվականի նոյեմբերի 9-ը (բրյումերի 18)։
3. Ներկայացրե՛ք Նապոլեոն Բոնապարտի իրականացրած բարենորոգումները և դրանց նշանակությունը Ֆրանսիայի համար /գրավոր/.

 

Աշխարագրություն Տնային աշխատանք 26․11․19

 

  • Որոնք են Ռուսատանի տնտեսական զարգացման նախադրյալները

Ռուսաստանը ունի շատ լիքը ռեսուրսներ և նրանք ունեն լիքը մարդ։ Նաև նրանք ունեն լիքը տարածքը և տարբեր բիոմներ։

Որոնք են Ռուսաստանի տնտեսության առաջատար ճյուղերը

Էներգետիկան գազի, գյուղատնտեսություն, արտադրությունը և նավթի:

  • Ի՞նչ դեր ունի Ռուսաստանտ ժամանակակից աշխարհում

 

Իսահակ Նյուտ

Իսահակ Նյուտոնը, , անգլիացի ֆիզիկոս է, մաթեմատիկոս, մեխանիկ և աստղագետ, դասական ֆիզիկայի հիմնադիրներից մեկը։ «Բնական փիլիսոփայության մաթեմատիկական սկզբունքները» հիմնարար աշխատանքի հեղինակն է, որտեղ շարադրել է Տիեզերական ձգողականության օրենքը և մեխանիկայի երեք օրենքները, որոնք դասական մեխանիկայի հիմքն են։ Մշակել է դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշվարկը, գույնի տեսությունը, դրել է ժամանակակից ֆիզիկական օպտիկայի հիմքերը, ստեղծել է շատ այլ մաթեմատիկական և ֆիզիկական տեսություններ։ Իսահակ Նյուտոնը ծնվել է Վուլսթորփ գյուղում  քաղաքացիական պատերազմի նախաշեմին։ Նյուտոնի հայրը՝ փոքրամարմին, սակայն շատ հաջողակ ֆերմեր Իսահակ Նյուտոնը  չի ապրել մինչև որդու ծնունդը։ Տղան ծնվել էր վաղաժամ, տկար, որի պատճառով էլ երկար ժամանակ չէին համարձակվում նրան մկրտել։ Այդուհանդերձ նա գոյատևեց, մկրտվեց և ստացավ Իսահակ  անունը՝ ի հիշատակ իր հոր։ Սուրբ Ծննդյան տոնի օրը ծնվելու փաստը Նյուտոնը համարում էր ճակատագրի հատուկ նշան: Չնայած նորածնի տկարությանը, նա ապրեց 84 տարի։

Ֆիզիկա 8 լաբարատոր 26․11․19

 

Անհրաժեշտ սարքեր և նյութեր․

Մետաղը ճոռ, պողպատե գնդիկ, վայրկենաչափ, պողպատե գլան, չափերիզ և ամրակալան։

Փորձի ընթացքը․

Վերցրեցինք ճոռը, ամրացրեցինք ամրակալանի թաթիկին։ Չափաժապավենով չափեցի ճոռի երկարությունը (դա կլինի գնդիկի անցած ճանապարհը)։ Ճոռի տակ դրեցինք մետաղյա գլանը, մետաղյա գնդիկը ճոռի վերևի մասից բաց թողելու պահին միացրեցի վայրկյանաչափը, երբ հասավ գլանին ձայնի հետ անջատեցի այն։

Այս փորձը՝ գնդիկի շարժումը ամբողջ ճոռի երկարությամբ կրկնեցի 5 անգամ։

Ամբողջ ճանապարհ

Փորձ 1 Փորձ 2 Փորձ 3 Փորձ 4 Փորձ 5
S=1.1մ S=1.1մ S=1.1մ S=1.1մ S=1.1մ
t1=0,99վ=1վ t2=1,23վ t3=0,96 t4=1,20 t5=1,2
a1=? a2=? а3=? a4=? a5=?
a1=2S/t2 a2=2S/t2 а3=2S/t2 a4=2S/t2 a5=2S/t2
a1=2,2/1 a2=2,2/1,5 а3=2,2/0,9216 a4=2,2/1,44 a5=2,2/1,44
a1=2,2մ/վ2 a2=1,46մ/վ2 а3=2,3մ/վ2 a4=1,5մ/վ2 a5=1,5մ/վ2
aմիջ=1,8մ/վ2

Կես ճանապարհ

Փորձ 1 Փորձ 2 Փորձ 3 Փորձ 4 Փորձ 5
S=0,55մ S=0,55մ S=0,55մ S=0,55մ S=0,55մ
t1=0,81վ t2=0,64վ t3=1վ t4=0,76վ t5=0,78վ
a1=? a2=? a3=? a4=? a5=?
a1=2S/t2 a2=2S/t2 а3=2S/t2 a4=2S/t2 a5=2S/t2
a1=0,55/0,6561 a2=0,55/0,4096 a3=0,55/1 a4=0,55/0,5776 a5=0,55/0,6084
a1=0,8մ/վ2 a2=1,3սմ/վ2 a3=0,55մ/վ2 a4=0,9մ/վ2 a5=0,9մ/վ2
aմիջ=0,89մ/վ2

Քառորդ ճանապարհ

Փորձ 1 Փորձ 2 Փորձ 3 Փորձ 4 Փորձ 5
S=0,3մ S=0,3մ S=0,3մ S=0,3մ S=0,3մ
t1=0,74վ t2=0,67վ t3=0,43վ t4=0,40վ t5=0,48վ
a1=? a2=? a3=? a4=? a5=?
a1=2S/t2 a2=2S/t2 a3=2S/t2 a4=2S/t2 a5=2S/t2
a1=0,6/0,5476 a2=0,6/0,4489 a3=0,6/0,1849 a4=0,6/0,16 a5=0,6/0,2304
a1=1մ/վ2 a2=1,3մ/վ2 a3=3,2մ/վ2 a4=3,75մ/վ2 a5=2,6մ/վ2
aմիջ=2,37մ/վ2

Կենսաբանություն ինքնաստուգում։ 26.11.19

1.Պարասիմպատիկ եւ սիմպատիկ նյարդային համակարգի կառուցվածքը եւ ֆունկցիան

Պարասիմպատիկ մասը գտնվում է կենտրոնում լինում է երկնավուն ուղեղում եւ միջին ուղեղում։

Սիմպատիկ մասը գտնվում է կենտրոնում եւ ուղեղի պարանոցի վերջում։

Դեպքերի մեծամասնության ժամանակ օրգանները ունենում են եւ պարասիմպատիկ եւ սիմպատիկ նիարդաթելեր։ Պարասիմպատիկ եւ սիմպատիկ մասերը աշխատում են լրիվ տարբեր ձեւերով։

2.Աչքի կառուցվածքը եւ ֆունկցիան

Աչկհ ստեղծված է երկու բաների գումարից օժանդակ եւ ակնագնդից։ Օժանդակը դա թարթիչներն է կոպերը եւ այլն, իսկ ակնագունդը դա մկաններն են, որոնք ապահովում են նայելու ուղություն փոփոխությունը։ Ակնագունդը շրջապատած է սպիտակուցաթաղանթով եւ ցանցաթաղանդով։ Ցանցաթաղանդով ստեղծված է սրվակիկներից եւ ցուպիկներից։ Ցուպիկներից ավելի շատ են սրվակիկներից բայց ավելի թույլ են լույսի գռգռումից , բայց նրանք չեն կարողանում տարբերել գույները։ Սրվակները գռգռվում են ուժեղ լույսից եւ նրանք կարողանում են տարբերել գույները։ Աչքի բիբի դիմացը սրվակների հավաքածուները անվանվում են դեղին բիծ

3.Ականջի կառուցվածքը եւ ֆունկցիան։

Ականջը ստեղծված է ներքին ականջից, մեջի ականջից եւ դրսի ականջից։ Դրսի ականջը ստեղծված է արտաքին ականջից եւ ականջախեցից։ Միջին ականջը կազմված է երեք ոսկորներից, նակավայլնա, ասպանդակ եւ սալ։ Նակավայլնա կպած է բառաբանին, ասպանդակին եւ ձվաձեւ պատուհանա թղթին։ Ձայնը գնում է դրսի ականջի մերով դեպի բառաբանը, բառաբանը ձայնը վերածում է ջրի որը գնում է դեպի միջին ականջը, միջին ականջը ուղարկում է այն դեպի խխունջը, որը իր հերթին ակտիվացնում է ձայնի նեռվը, որը գնում է գլխուղեղ

 

Կենսաբանութոյւն Տնային աշխատանք 25․11․19

Ականջ Դա ձայնի օրգանն է այն թույլ է տալիս մեզ լսել ձեները։ Դրսի ակնջը կոչվում է դրսի խխունջ, դա մի բան է, որը վերձնում է ձայնը և ուղարկում է դպի ճիշտ տեղը, Նա տանում է բառաբանի մոտ, Բառաբանի հետևը գտնվում է միջին ականջը այն կազմված է երեք մասից<<չագուչ, զնդան և Ստրեմյա>>։ Ստրեմյան համագործակցում է ներքին ռակուշկաի հետ, որը կազմված է խխունջաին նեռվից, խխունջային նեռվից և օրգաններից, որոնք պատասխանում են հավասարակշռության համար։ Ձայները դա օթեր են ականջը բռնում է նրանց և ուղարկում է բառաբանի մոտ բառաբանը ուղարկում է միջին ականջի մոտ, որը իր հերթին տանում է միջի ռակուշկայի մոտ, միջին ռակուշկան սարքում է նրանց նեռվ, որը ուղարոկւմ է գլխուղեղի մոտի ճիշտ բաժին։