Месяц: Январь 2019

Նախագիծ 31․01․19

Շատ մարդիկ մտածում են որ կարմիր, կանաչ և դեղին բիբարները տարբեր տեսակի են բայց իրականում նրանք նույն տեսակն են կանաչը հլը չհասածն է կարմիրը հասածը իսկ դեղինը այդ երկուսի մեջտեղինը ինչքան բիբարը կարմիր այդքան ինքը քաղցր։ Մեր համար արդեն սովոր է առնել նատուռալ ջուր բայց կան լիքը սարքողներ և նրանց համերը ուրիշ են դա նրանից է որ նրանց սարքելու ձևը տարբերվում է ուրիշների ձևերից։ Մոծակները սիրում են բանաներ ոչ քիչ քանց թե մարդիկ նրանք գնում են բանանի հոտին համել եթե դուք ուտեք բանան ապա մոծակները ձեզ ավելի շատ կկծեն մոծակները։

Նախագիծ 31․01․19

Դուք գիտեք ինչի համար են ծակերը կռեկերներում ոչ թե սրունություան համար այլ որովհետև այդպես օթը դուրս է գալիս կռեկերի մեջից և այդպես կռեկերը լինում է խռթխրթան։ Պիցան եղել է աղքատ Ֆրանսացիներին նրանք հացի վրա լցնում եին տոմատ և լցնում էին պանիր վրան և տաքացնում եին նրան։ Իրական մեղըրը չի կարող փչանալ երբ մարդիկ բացեին բուրգերից մեկը գթան այնտեղ մեղր որի տարիքը 3000 տարի էր հետո պարզվեց այդ մեղրը կարելի է ուտել։

Երկրաչափություն 31․01․18

106. (3-1)a և b ուղիղները չեն հատվում: Ինչպե՞ս են կոչվում այդպիսի ուղիղները:

զուգահեռ

107. (3-1) Հայտնի է, որ a և b ուղիղները զուգահեռ են: Կարո՞ղ են նրանք ունենալ
ընդհանուր կետ:

ոչ

108. (3-2)Նկարում  4= 5: Զուգահե՞ռ են a և b ուղիղները:

այո

109. (3-2)116 նկարում  3= 6: Զուգահե՞ռ են եւ b ուղիղները:

այո

110. (3-2)Նկարում В А C=ACD: Ապացուցեք, որ AB-ն զուգահեռ է CD-ին:

եթե  BAC=ACD ապա դա նշանակում է որ BC հավասար է AD իսկ դա նշանակում է որ CD հավասար է AB

111․(3-2)Նկարում BCA—CAD: Ապացուցեք, որ ВС-ն զուգահեռ է AD-ին:

այո

112․116 նկարում 3=7: Զուգահեռ են а և b անկյուները։

այո

 

 

 

 

 

Նախագիծ

Կլուբնիկը միակ հատապտուղն է որի կորիզները դըրսի կողմից է։ Աշխարի ամենամեծ ելակը քաղելեն 1983 թվականին ԱՄՆ-ում որը եղել է 231 գրամ բայց միքիչ թթու էր։Ելակը ոգնում է գլխի ցավից, որովհետև ունի լիքը նյութ նման ասպիրինին։ Ելակի մեջ կա մեղր համել մեղրը կարա լինի ատամների մաքրիչ։

Նախագիծ 31․01․19

Շատ մարդ մտածում են որ բանանը միրգ է, բյաց իրականում դա հատապտող է նրանք գտնվում են խոտի կամ թփի վրա։ Բանանը ոչ միայն դեղին է այլ նաև լինում է կարմիր ոսկեգույն սև և կարմիր, բայց եթե ուում է՝ ուտել ապա ետք է գնալ Մաո կղզին միայն այնտեղ են աճում այդ բանաները, այնտեղ նրանք ուտումեն բանաները ոնցոր հաճախ ուտելիք։ Բանանի մեջ կա շատ կալարին  և այնտեղ կա ավելի շատ վիտամին բ6 քանցթե ուրիշ ուտելիքների մեջ։Ամենաշատը բանանը ուտում են Բուգանծի երկրում այնտեղ մարդը մի տարվա ընդացքում ուտում է 220 կիլոգրամ։ Իրական բանանը այսինքն վայրենի բանանը ունի լիքը կուտեր բայց մարդիկ մտածեցին ոնց անել որ բանանը լինի առանց կուտ և քախցր։