Месяц: Апрель 2018

Մայերնի Դասարանաական աշխատանք 25.04.18

Ես չգտեմ թե ինչ կարծիքի են իմ մայրիկը և հայրիկը, նրանք չեն ասել թե նրանք կողմ են այս շարժմանը թե դեմ են:

Հայաստանի ՀՀ կարմիր գիրք

Հայաստանի Կարմիր գիրք, բուսական և կենդանական աշխարհներիհազվագյուտ, անհետացած ու անհետացող, կրճատվող, անորոշ տեսակների հաշվառման գիրք, որը փաստացի տվյալներ է պարունակում դրանց կենսաբանության, թվաքանակի, տարածման վայրերի, ձևաբանության վերաբերյալ։ Նշվում են նաև թվաքանակի կտրուկ նվազման հիմնական պատճառները։ Հայտնի են կարմիր գրքի միջազգային և ազգային տարբերակները։ Կարմիր գիրքը կազմվում է կենսաբազմազանության պետական հաշվառման արդյունքների հիման վրա։

Հիմնական հոդված՝ Հայաստանի կենդանիների Կարմիր գիրք

Կենդանաբանության ինստիտուտը կազմել և 1987 թվականին հրատարակել է Հայաստանի կենդանիների կարմիր գիրքը։ 2010 թվականին հրատարակված Կարմիր գրքում ընդգրկված է 308 տեսակի կենդանի՝ 155 անողնաշարավոր (16 տեսակի փորոտանիներ և 139 միջատներ) և 153 ողնաշարավոր, կաթնասունների՝ 29 (անդրկովկասյան գորշ արջ, կովկասյան ջրասամույր, հովազ, հայկական մուֆլոն և այլն), թռչունների՝ 96 (սովորական ֆլամինգո, մոխրագույն սագ, հայկական որոր, սև անգղ, կովկասյան մայրեհավ և այլն), սողունների՝ 19 (հայկական իժ, կովկասյան կատվաօձ, անդրկովկասյան տակիրային կլորագլուխ, փոքրասիական մողես և այլն), երկկենցաղների՝ 2 (սիրիական սխտորագորտ) և ձկների 2 (իշխան, Սևանի բեղլու) տեսակներ։

 

Սննդային շղթա

Բարև չեզ ես Վռամ Բաբայանն եմ Սննդային շղթա դասի մասին: Ես հասկացա, որ, բոլոր կենդանիները պետք է ուտեն: Կանաչ բույսերը ուտում են արևի ճառագայթները, ջուրը և ածքաթթու գազը, դրանք նրանց օրգանիզմի նյութի համար ուտելիքներն էին: Իսկ կնդանիները ուտում են ուտելիքի օգնությամբ, Նրանք սնվում են բույսերով կամ կենդանիներով: Բուսակեր կենդանիները ուտում էն բույսեր և ստանում են էներգիա:

Без названия (1).jpg

Օրգանիզմների բնակեցման վայրերը

Բարև ես այսոր իմացա, կենդանի օրգանիզմների կենսամիջավայրի մասին, ես ձեզ կպատմեմ նրա մասին։ Բույսերը և կենդանիները, նաև սնկերը ու բակտերիաները երկրի վրա զբաղվեցնում են իրանց կենսագործուենական համար նպաստավոր տարբեր միջավայրեր։ Օդացամաքային միջավայրում ապրում են բույսերի մեծամասնությունը։ Այս միջավայրը առատ են օդն ու լույսը, սակայն շատ վայրերում, տարվա եղանակից, օրվա ժամից, աշխարագրական դիրքից կախված, նկատվում են ջերմաստիճանի և խոնավության խիստ տատանումները։ Նաև մեծ դեր ունի քամին։ Կենդանիներից օդացամաքային միջավայրում ապրում են սողուները, կաթնասուները, միջատները և թռչուները։ Այսքանով իմ այս դասը վերջացավ, կտեսնեվենք նորից, ձեզ հետ եր ՎռամԲաբայանը ցտեսություն։

Без названия.jpg

Մաթեմատիկա Դաս-39 Դասարանական աշխատանք

1) Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) |a| + |b|=4, եթե a = –1, b = 3,

 

բ) |a| ⋅ |b|=8, եթե a = 8, b = –1,

 

գ) |b| – |a|=100, եթե a=-112, b=12,

 

դ) |b| ։ |a|=0, եթե a=-212, b = 0։

 

2) Նետում են խաղոսկրը։ Ինչի՞ է հավասար երեքի բազմապատիկ

թիվ բացվելու հավանականությունը։

2/6

3) Երկու թվերի գումարը 220 է։ Թվերից մեկը մյուսից 4 անգամ մեծ

է։ Գտե՛ք այդ թվերը։

 

220:5=44

44*4=176

Մաթեմատիկա Դաս-38 Դասարանական աշխատանք

1) Որոշե՛ք ուղղանկյան մակերեսը, որի չափումներն են՝

ա) 12.6/21

Բ) 20.20/30

Գ) 2.21/144

Դ) 12.3/8

2) Քառակուսին, որի մակերեսը 1 մ2 է, տրոհված է 36 հավասար քառակուսիների։ Ինչքա՞ն է այդպիսի քառակուսու կողմի երկարությունը։

1/6

3) Խորանարդը, որի ծավալը 1 մ3 է, բաժանված է 729 հավասար

խորանարդիկների։ Ինչքա՞ն է դրանցից յուրաքանչյուրի կողի

երկարությունը։

9

4) Որոշե՛ք ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝

3.1/3սմ, 4.1/4սմ, 5.1/5սմ։ Գտե՛ք նաև նրա նիստերի մակերեսները և

որոշե՛ք, թե նրանցից որի մակերեսն է ամենափոքրը։

Պատասխան

Русский язък Домашние зодание 18.04.18

ЗАДАНИЯ:
1. Выберите правильный вариант.
1. Мышка ходила в гости к мужчине, потому что…
а) он ей нравился;
б) она могла найти здесь еду.
2. Мышка перестала приходить, потому что…
а) пришла зима;
б) не было еды в холодильнике;
в) не было еды на полке в шкафу.
3. Хозяин квартиры…
а) был добрый;
б) понимал мышиный язык.
4. Мышка приходит, когда…
а) она голодная:
б) когда у неё есть сто долларовь
в) она хочет видеть хозяина квартиры.

2. Вставьте в предложения слова в нужной форме (с предлогом или без предлога).
1 . (он) не было (семья).

у ней не бъло смйи.
2. Она не нашла хлеб (полка) (шкаф).

Она не нашла хлеб на полке шкафа.
3. Он положил хлеб (полка) (шкаф).

Он палажил хлеб на полку шкафа.
4. Мышка принесла (он) красивую бумагу.

Машка принесла к ней красивую бумагу.
5. Он смотрел (голодная мышка).

Он сматрел на голоднуйу мъшку.
6. Он поделился (она) (хлеб).

Он поделился с ней хлебвм

3. Вставьте в предложения глаголы движения: , приходить, принести, , прийти, уйти.
1. Мышка вернулась, принестьи она ему подарок.
2. Она пошла к нему в гости, и он дал ей хлеб и сыр.
З.Он дочитал газету и пошла на кухню готовить ужин.
4. Еды больше не было, и она ушла.
5. Каждый раз, когда она была голодная, она шла.

к нему в гости.
6. Он ей даёт еду, а она ему зелёную бумагу.

Մայրենի Դաս-39 Տնային աշխատանք 17․04․18

Ջրի պես

Կռիվ տայի անդադար
Ու փրփրեի ջրի պես:
Թափառեի քարե-քար,
Քար փշրեի ջրի պես:
Լվանայի քեզ, աշխարհ,
Ու մաքրեի ջրի պես:
Քչքչայի սարն ի վար,
Մարգ ջրեի ջրի պես:
Միայն ջրելու համար
Վիզ ծռեի ջրի պես:
Շողեր, շողեր հագնեի,
Ցող ցրեի ջրի պես:
Թող գեթ մի օր ապրեի,
Բայց ապրեի ջրի պես:

  • Անձնավորման միջոցով հեղինակը ջրին ի՞նչ մարդկային հատկանիշներ է տվել: Որո՞նց հետ ես համաձայն, որոնց հետ՝ ոչ. հիմնավորիր:

Կռիվ տայի անդադար
Ու փրփրեի ջրի պես:

Սա նշանակում է, որ քարը սաղ տեղերին խփում է, ես համաձայն եմ այդ փաստի հետ։
Թափառեի քարե-քար,
Քար փշրեի ջրի պես:

ՆԱ նկատի ունի, որ եթե ջուրը արագանա և սկսի ուժեղ հարվածել նա կկարանա քար ջարդի, ես համաձայն եմ այդ փաստի հետ։
Լվանայի քեզ, աշխարհ,
Ու մաքրեի ջրի պես:

Նա ուզումեր ասել, որ ջուրէ աշխարը և ջրել կենդանիները, ես համաձայն եմ այդ փաստի հետ։
Քչքչայի սարն ի վար,
Մարգ ջրեի ջրի պես:

Նա ուզում է ասել, որ ջուրը անցնում է դժվար տեղերուվ և ջրում է ծաղիկները, ես համաձայն եմ այդ փաստի հետ։
Միայն ջրելու համար
Վիզ ծռեի ջրի պես:

Նա ուզում է ասել, որ ջուրը կծռվի, կկիսվի, և ալն և նա մեևնույն ժամանակ ջրում է ծաղիկները, ես համաձայն եմ այդ փաստի հետ։
Թող գեթ մի օր ապրեի,
Բայց ապրեի ջրի պես:

Նա ուզում է մի օր լինել գետև ապրի ջրրի պես, ես համաձայ  չէմ այս մասի հետ։

  • Առանձնացրու մի երկտող՝ որպես վերնագիր, և ստեղծագործիր:

 

3-րդ շրջան Ուսումնական պլան

 

 

  • դասացուցակ-
  • ընտրություն-Ֆուդբոլ
  • մարզաձև-Ֆուդբոլ
  • տեխնոլոգիա-Դիզայն
  • մարզական ակումբ- Բանանտս
  • լրացուցիչ կրթություն դպրոցում` ակումբներ, երգչախումբ, պար, առարկայական և այլ…-գիտառի
  • լրացուցիչ կրթություն դպրոցից դուրս-Անգլերեն, Ֆուդբոլ, Աբակուս, Գիթառ
  • շուրջտարյա նախագծեր-Ֆլեշմոբ, ընդհանուր պարապմունք,

 

Մաթեմատիկա Դաս38 Տնային աշխատանք 16․04․18

4) Գտե՛ք տառային արտահայտության արժեքը.

ա) (7d + 2) – 6 ⋅ (3 – 4a), եթե d = –3, a = –4,

288

բ) 9 ⋅ (3b + 1) ։ 18 · (4 – 3c), եթե b = 2, c = –1,

 

գ) bdc, եթե b = –2, d = 5, c = –4,

-40

դ) km+2db, եթե k = 0, m = 4, d = –7, b = –8։

-112

5) Արկղից, որում կա 7 սպիտակ և 3 կարմիր գնդիկ, առանց նայելու,

վերցնում են մի գնդիկ։ Գտե՛ք սպիտակ գնդիկ հանելու հավանականությունը։

10/7

6) AB հատվածը C կետով բաժանված է երկու մասի, որոնց

միջնակետերի հեռավորությունը 812սմ է։ Ինչքա՞ն է AB հատվածի

երկարությունը։

812*2=1624

7) Նախատեսված է, որ գործարանը 1 ամսում պիտի թողարկի 1000

լվացքի մեքենա։ Սակայն գործարանը պլանը կատարել է 115 %–ով։

Քանի՞ լվացքի մեքենա է թողարկել գործարանը։

1150

8)* Գտնե՛լ այն բոլոր ծառերի քանակը, որոնք իրարից 5 միավոր

հեռավորությամբ տնկված են ուղղանկյունաձև հողամասում, որի

կողմերն են՝ 120 միավոր և 70 միավոր։

38