Месяц: Сентябрь 2016

մայրենի 09.29.2016

1.Նախադասությունների ճիշտ հաջորդականությունը գտի՛ր և տեքստը վերականգնի՛ր: /2մ./

Ուղտը շատ ծույլ էր, մարդու մոտ աշխատել չէր ուզում ու աշխատանքից խուսափելու համար ապրում էր Ոռնացող անապատում:Այնտեղ այս ահավոր ծույլը փուշ, ճյուղ, կաթնախոտ ու տատասկ էր ուտում: Ձին գնաց ու պատմեց մարդուն:Մի առավոտ ձին՝ թամբը մեջքին, սանձը բերանին, եկավ մոտն ու ասաց.Ո՛ւղտ, ա՛յ ուղտ, դո՛ւրս արի ու մեզ նման աշխատի՛ր:Ո՛ւղտ, ա՛յ ուղտ, դո՛ւրս արի ու մեզ նման աշխատի՛ր: Հետո շունն ու եզը հերթով եկան; Ուղտը նրանց էլ միայն <<ուզ>> ասաց: Հենց այդ <<ուզն>> էլ նրան պատիժ դարձավ. դրանից մեջքին կուզ աճեց: Ուղտը պատասխանեց.

-Ո՜ւզ,ո՜ւզ:

 

 1. Տրված բառերն այբբենական կարգով դասավորի՛ր: /2մ./

Խրճիթ-տառ5-6հնչ

եղնիկ-5տառ-6հնչ

որս-3տառ-4 հնչ

արշալույս-8տառ-8հնչ

դդում-4տառ-5հնչ

կաղնի-5տառ-6հնչ

փոթորիկ-7տառ-7հնչ

դափնի-5տառ-5հնչ

քարայր-6տառ-6հնչ

 1. Հաշվի՛ր՝ տրված բառերի մեջ քանի՞ տառ, քանի՞ հնչյուն կա:

Երեկո-5տառ-6հնչ, արջ-3տառ-3հնչ, եղևնի-5տառ-7հնչ, որսորդ-6տառ-7հնչ, վերև-4տառ-5հնչ, ողնաշար-7տառ-8հնչ: /2մ./

 1. Տրված բառերը վանկատի՛ր:

Ներքև-նե-րքև, արևային-արե-վա-յին, Երևան-երե-վան, գլխարկ-գլ-խարկ, կածան-կա-ծան, գրիչ-գը-րիչ, վերջնական-վեր-ջնա-կան, կտրտել-կը-տր-րել: /2մ./

Գլուխ բազմիմաստ բառով նախադասություններ կազմի՛ր: /2մ 

Ես այնքան էմ հողնե, որ գլուխս վրիցս պոկվում է:

Գլուխս այնքան է ցավում այս օրվանից, որ հես կպայթի:

Մայրենի 28.09.2016

42.Հաց բազմիմաստ բառով նախադասություններ կազմի´ր քեզ հայտնի բոլոր իմաստներով:

Հաց աշխատել-  փող ստանալ

43.Ջուր բազմիմաստ բառով նախադասություններ կազմի՛ր քեզ հայտնի բոլոր իմաստներով:

Շատ օկտակար է առավոտյան մեկ բաժակ ջուր խմել:

Երկար սպասելուց նրա աչքը ջուր կտրեց:

 

44.Ընդգծված բառը փոխարինի´ր տրվածներից մեկով և բացատրի´ր, թե ինչպե՞ս ընտրեցիր:

Տհաճ, պայծառ, հոտ, դեմք, հավաքել, շրջապատել:

Ծաղիկների բույրը ինձ մի հին երգ է հիշեցնում: Ծաղիկների հոտը ինձ մի հին երգ է հիշեցնում:

Արևելցի կինն ինչո՞ւ է ծածկում երեսը :   Արևելցի կիննն ինչո՞ւ է ծածկում դեմքը:

Զորքը պաշարել էր բերդն ու սպասում էր հրամանի: Զորքը  շրջապատել  էր բերդն ու սպասում էր հրամանի:

Թագավորը ժողովել էր բոլոր հպատակներին, որ առաջինը ինքն ավետիսն (բարի լուրը) ասի: Թագավորը հավաքել էր բոլոր հպատակներին, որ առաջինը ինքն ավետիսն ասի:

Անախորժ պատմաթյան մեջ ընկանք: Տհաճ պատմության մեջ ընկանք:

Միալար անձրևներից ու մառախուղից հետո վերջապես մի արևոտ օր բացվեց: Միալար անձրևների ու մառախուղից հետո վերջապես մի պայծառ օր բացվեց:

Русскй язык 28.09.2016

6.Посмотрите на рисунки, выберите и напишите названия тех предметов,
которые, по-вашему, могли бы вырасти на одном дереве.

Слова для справок: школа, море, лодка, моряк, снег, школьник, подснежник,
солнце, небо, доска, класс, рыба, снежинка, пароход, снеговик.

 • Моряк, море, лодка, рыба, пароход.
 • Школа, школьник, класс, доска.
 • Снег, подснежник, снежинка, снеговик.
 • Солнце, небо.

(далее…)

դաս 2 Ձեռքերի խնամք

Մենք իմացանք ոնց պետք է ձեռքերը լվալ, սկզբում պետք է լվաց եզժղունգների ատամները եղունգները քսելով ձեռքերի վրա հետո բութը մցնում էնք ձերք արանքը հետո մատերըմցնում էնք մյուս ձեռքերի արանքը:https://www.youtube.com/watch?v=BtqzfUaQXak

Русский язык.20.09.2016

Ответьте на вопросы;

1.быть толерантным, значит:

а.быть терпеливым,  

б.стремиться к сотрудничеству,

в.уважать  права другого человека,

2.А что, по вашему мнению, не относится, зачеркните.
Качества:

 • Терпимость
 • Бессердечность
 • Конфликт
 • Сострадание
 • Прощение
 • Вспыльчивость
 • Желание что-либо делать вместе
 • Милосердие
 • Злорадство
 • Ложь
 • Сотрудничество
 • Уважение прав других
 • Раздражение
 • Принятие другого таким, какой он есть
 • Зависть

Բնագիտություն 19.09.2016

Առաջադրանք 1

Աղուսակում լրացրեք տանը, դպրոցում, բակում հանդիպող ձեզ ծանոթ մարմինները և նյութերը՝

Մարմիններ Նյութեր
 աթոռ, նկար  փայտ, քար
 բազկաթոռ, պատ  երկաթ, կաշի

Առաջադրանք 2

Թվարկեք քանի նյութից կարելի է պատրաստել բաժակը:

Ռեզինից,ապակուց,կեռամիկայից,փայտից, կավից, մետաղից:

Առաջդրանք 3

Թվարկեք տանը, դպրոցում, բակում հանդիպող գործիքներ, որոնցով չափումներ են կատարում:

Ժամացույց, վայրկյանաչափ, ավազե ժամացույց, քանոն, մետր, կշեռք, արագաչափ, ջրաչափ, էլեկտրական հաշվիչ:

Մաթեմ 19.09.2016թ

 

65․ 536-3,25-2,7-1,8394-4,956630-6,

66․ 735-35,1096-196,8001-801,30672-3072,280441-28041,

67․ 3

68․999999

69․100մ․3կր․

70․ ա)8*1000+5*100+6*1=8511

Բ)7*1000000+3*1000+1*100=7003100

Գ)8*1000+3*1000+4*100+2*10+9*1=11429

Դ)5*1000000+6*100000+7*10000+3*10+8*1=1167038

ա) 3893-3*1000*8*100*9*10*3*1

Բ)104-1*100*0*10*4*1

Գ)45399-4*10000*5*1000*3*100*9*10*9*1

Դ)1734-1*1000*7*100*3*104*1

Ե)300201-3*100000*0*10000*0*1000*2*100*0*10*1*1

Զ)40550-4*10000*0*1000*5*100*5*10*0*1

Է)80006-8*10000*0*1000*0*100*010*6*1

Ը)671000-6*100000*7*10000*1*1000*0*100*0*10*0*1

 1. 107,701,710,170,

5566,6655,6565,5656,

 1. 9-ով

74.11 անգամ

 1. Չորսիրարից տարբեր բնական թվերի արտադրյալը 100 է: Որքա՞ն է այդ թվերի կիսագումարը (գումարի կեսը):

Լուծում:

 

 

1+2+5+10=18

18:2=9

Պատասխան՝  9:

 

 

 

 1. Նարեկըմի թիվ ասաց, որի թվանշանների արտադրյալը 24 էր:

Գտիր այդ պայմանին բավարարող ամենափոքր թիվը:

 

 

Պատասխան՝ 38:

Մայրենի.14.09.2016

Բնութագրել Ջոյին

Ջոն շատ բարեկիրթ և բարի տղա է: Հարգում է  մեծահասակներին: Նա երազկոտ է, սիրում է ճամփորդել և «Հարլեյ Դեվիդսոն» մոտոցիկլետով զիգզագներով գնալ Մոնթերեյ:    Երբ ուզում էր ինչ-որ մեկին մի լավ բան անել, կարող էր ստել, բայց ընդհանրապես նա ճշտախոս էր: