Homework-18.11.17

quite-բավական

drum-թմբուկ

terrible-սարսափելի

noise-աղմուկ

mind-միտքը

during-ընթացքում

neighbours-հարևաններ

sharp-սուր

 

Реклама

Դաս-46 Մաթեմատիկա Տնային աշխատանք 18․11․17

5) Հաշվե՛ք 2 ·|*| – |–6| + 3 արտահայտության արժեքները` աստղանիշի

փոխարեն տեղադրելով +2, –10, +5, –6, –1, 0 թվերը։

2x|+2|-|-6|+3=+1

2x|-10|-|-6|+3=-23

2x|+5|-|-6|+3=+7

2x|-6|-|-6|+3=-15

2x|-1|-|-6|+3=-5

2x|0|-|-6|+3=-3

6) Շենքի բարձրությունը 30 մ է։ Նրա երկարությունը բարձրության 180%-ն է, իսկ լայնությունը` 60 %-ը։ Գտե՛ք շենքի ծավալը։

 

7) Վիճակախաղի 500 տոմսից շահող են 50-ը: 1 տոմս գնելու դեպքում

որքա՞ն է շահելու հավանականությունը:

500:50=10

1.10

8) Պատկերացրե՛ք 1 կմ երկարությամբ մի գնացք, որն ընթանում է

60 կմ/ժ արագությամբ։ Ինչքա՞ն ժամանակում այդպիսի գնացքը

կանցնի 1 կմ երկարությամբ թունելը։

60:60=1

1*2=2

Դաս-46 Մայրենի ․ Տնային աշխատանք 18․11․17

 • Աշխարհը վատ է կառուցված. թագավորները ժամանակ առ ժամանակ պետք է իրենց վրա փորձեն օրենքները և գթասրտություն սովորեն: — Իսկապե՞ս աշխարհը վատ է կառուցված, և ո՞րն է թագավորների անելիքը:

Երբեմն թագավորները վատ են վարվում մարդկանց հետ, որովհետև նրանք չեն եղել այդ մարդկանց փոխարեն։
Նրանք պետք է իրենց դնեն այդ մարդկանց դրության մեջ և լավ որոշումներ կայացնեն։

Լույս արձակող կենդանի

Վերլուծություն

Ես այս տեսանյութը տեսնելուց հետո հասկաց, որ մեդուզաները ունեն տափակ գլուխ, գլխի մակերեսը երկու մետր է, իսկ ելուստների երկարությունը հասնում է 56 մետրի։ Մեդուզաները ապրում են քաղցրահամ ջրերում, նրանք կիսաթափանցիկ կենդանիներ են։ Նրանք կարող են հոսանք արտադրեն, որպիսզի պաշտպանվեն թշնամիներից։ Նրանք իրենց լուսավորությամփ գրավում են հակառակ սեռին, վախեցնում թշնամուն և իր մոտ է կանչում իր որսին։

Դաս-33 Մաթեմատիկա ՏՆային աշխատանք 14․11․17

Լրացուցիչ(տանը)

5) Գումարե՛ք հետեւյալ թվերը.

ա) –3, –9 եւ –5,

-17

գ) –11, –7 եւ –12,

-30

ե) –21, –3 եւ –18,

-42

բ) –1, –20 եւ –8,

-29

դ) –6, –9 եւ –10,

-25

զ) –4, –15 եւ –25։

-34

6) Թիվը ներկայացրե՛ք երկու բացասական գումարելիների գումարի տեսքով.

ա) –30,

15+15=30

-26+-4=-30

բ) –25,

-22+3=-25

20+5=25

-գ) –62,

-12+-50=-62

54+8=62

դ) –50,

-25+-25=-50

14+36=50

ե) –38։

7) Կատարե՛ք գումարում.

ա) (+3) + (–4),

(-1)

դ) (+15) + (–6),

+5

է) (–18) + (+7),

-11

բ) (–11) + (+5),

-6

ե) (–8) + (+7),

-1

ը) (–21) + (+8),

-13

գ) (–10) + (+3),

-7

զ) (+31) + (–10),

+21

թ) (+19) + (–12)։

+7

8) Էլեկտրագնացքը, կայարանից դուրս գալով, նախ մի ուղղությամբ

անցել է 35 կմ, ապա հակառակ ուղղությամբ` 63 կմ։ Կայարանից ի՞նչ հեռավորության վրա է գտնվում էլեկտրագնացքը։

63-35=32

Դաս-43 Մաթեմատիկա Տնային ախատանք 15․11․17

Առաջադրանքեր(դասարանում)

1) Կատարե՛ք գումարում.

ա) (+7) + (+2)=(+9)

գ) (+10) + (+15)=(+25)

ե) (–17) + (–12)=(39)

բ) (–18) + (–3)=(-21)

դ) (–21) + (–4)=(-25)

զ) (–29) + (–41)=(+70)

2) Գումարե՛ք հետեւյալ թվերը.

ա) –10, +7 եւ –3,

(-6)

գ) +7, +3 եւ –4,

(+6)

ե) +23, –40 եւ +6,

(-11)

բ) –18, +11 եւ –10,

(-7)

դ) +18, –27 եւ –5,

(-16)

զ) –29, +40 եւ +30։

(39)

3) Մի հույն ծնվել է մ. թ. ա. 48 թ. եւ վախճանվել է մ. թ. 25 թ.։ Քանի՞

տարի է ապրել այդ հույնը։

23

4) Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի

հավասարություն.

ա) -9 + 8 = –1, դ) -18 + 7 = –11, է) 5 + -2 = 3,

բ) –3 + -3 = –6, ե) -12 + 2 = –10, ը) 25 + -5 = 20,

գ) –8 + -2 = –10, զ) -11 + 20 = 9, թ) –5 + -6 = –11։

Դաս-41 Մայրենի Տնային աշխատանք 14․11․17

82․ Նրան աշխատանքից փրկեցին, որովհետև անպատասխանատու էր ու ցրված։

Մատիտներիդ մեջ բոլոր կապույտ գույները կա՞ն։

Ծանոթիս այդպես էլ չգթա խիտ բազմուցյան մեջ։

Ընկերները երկու օր առաջ էին կռվել և հաշտվելու փորձեր էին անում։

Շատ խոստումներ տվեց ու գնաց։

83․

Էլի մասի՝ն ես խոսում։

Էլի ամբողջ ճանապարհը քայլեցին։

Դու արդեն վերադարձել ես։

Կարմի շատ ծաղիկներ հավաքեցինք։

Կրկին ասում եմ քեզ։

Նախ այս գործը պիտի լինի։

Քեզ մի մարդ էր հարցնում։

Կարելի՞է զանգել։

Ուրիշ մարդիկ ավելի լավ կհասկանային։

Դաս-41 Մաթեմատիկա ՏՆային աշխատանք 14․11․17

4) Արդյոք մի՞շտ կարելի է ասել, որ երկու տարբեր ամբողջ թվերից

մեկը մյուսից մեծ է։

այո

5) A կետից դեպի B կետն է ուղեւորվել բեռնանավը, որի արագությունը 8 կմ/ժ է։ 8 ժ հետո նույն երթուղիով ուղեւորվել է շոգենավը,որի արագությունը 24 կմ/ժ է։ Որքա՞ն է A եւ B կետերի հեռավորությունը, եթե շոգենավը B կետն է հասել բեռնանավից 16 ժ շուտ։

 

6) Երեք գրքի համար վճարել են 4000 դրամ։ Առաջին գրքի գինը բոլոր գրքերի արժեքի 20 %-ն է։ Մյուս երկու գրքերի գների հարաբերությունը հավասար է 9 եւ 7 թվերի հարաբերությանը։ Ի՞նչ արժե գրքերից յուրաքանչյուրը։

4000*20=80000

80000:100=800

4000-800=3200

3200:16=200

200*7=1400

200*9=1800

Դաս-39 Մաթեմատիկա Տնային աշխատանք 13․11․17

1) Կոորդինատների սկզբից ի՞նչ հեռավորության վրա են գտնվում A(+5), B (–9), C (+2), D (–20) կետերը։

lA+5l

lb-9l

lc+2l

ld-20l

2)  Գտե՛ք հետեւյալ թվերի բացարձակ արժեքները.

l– 10l,=10

l+ 1l,=1

l– 3l,=3

l+ 12l,=12

l+ 18l,=18

l0l,=0

l– 19l,=19

l– 100l։=100

3)Հաշվե՛ք |*| : 5 + 11 արտահայտության արժեքները` աստղանիշի փոխարեն տեղադրելով հետեւյալ թվերը.

0,

l0l:5+11

– 15,

l15l:5+11=14

– 45,

l45l:5+11=20

10,

l10l:5+11=13

 

– 30։

l30l:5+11=17

4) Հաշվե՛ք

ա) |– 6| + |4|=10

բ) |– 50| + |– 4|=54

գ) |– 18| · |– 21|=378

դ) |21| – |6|=15

ե) |31| + |27|=58

զ) |44| : |– 4|=11

է) |– 3| – |– 1|=2

ը) |15| · |– 12|=180

թ) |– 210| : |– 15|=14

5) Եթե դրական ամբողջ թվի բացարձակ արժեքը հավասար է 9-ի, ինչի՞ է հավասար նրա հակադիր թվի բացարձակ արժեքը։

l9l

6) Երկու թվերից ընտրե՛ք այն թիվը, որի բացարձակ արժեքն ավելիմեծ է.

ա) – 7 եւ 11, գ) – 31 եւ – 50, ե) 0 եւ – 3,

բ) – 6 եւ – 5, դ) 9 եւ 8, զ) 17 եւ 0։

7) Համեմատե՛ք թվերը.

ա) – 8 եւ 7,

l15l

գ) 3 եւ –13,

l16l

ե) – 7 եւ –17,

l10l

բ) – 9 եւ – 11,

l2l

դ) 0 եւ – 4,

l4l

զ) 1 եւ – 8։

l9l

8) Թվերը դասավորե՛ք նրանց բացարձակ արժեքների աճման

կարգով.

– 18, 0, 29, 3, – 4, – 17, – 5, 39։

39,29,-18,-17,-5,-4,3,0

9) Թվերը դասավորե՛ք նվազման կարգով.

50, – 37, 88, 29, – 67, – 33, – 18։

88,50-18,-33,-37,-67,

10) 41, – 43, – 49, 42, – 47, – 44, – 50 թվերի մեջ գտե՛ք ամենափոքր

բացարձակ արժեքն ունեցողը։

-50

Check your progress 12.11.17

Ex. 1a

1.Antonio’s father is Canadian, but his mother is Italian.

2.We live in Rochester now, but my brother and I don’t like our new school.

3.A: Hello, my name’s Christine.

B:What’s your name?

4.Karen’s got a really nice sister. Her name’s Patricia.

5.Jackie and Nigel live in Canterbury now, but their sons are still in London.

 

ex. 1b

 1. He studies Polish at school.
 2. She speaks English and Italian.
 3. We watch TV at the weekends.
 4. He finished his homework before tea.
 5. They listen to music in their room.

 

ex. 1c

 1. There are 300 museums in London.
 2. There is a great market in Camden.
 3. There are river tours every day.
 4. Is there a post office in Oxford street?
 5. Are there any parks in London?
 6. Are there any good shpos in Covent Garden?

 

ex. 2a

Places in towns- supermarket, library, bookshop, railway station, market, post office.

Family- parents, aunt, father, daughter, cousin, uncle,  mother, chemist, newsagent,

Numbers- twenty-one, fourteen, seventy, eight, thirteen, two, thirty.

 

ex. 2b

 1.  67- sixty-seven
 2. 1000- thousand
 3. 84- eighty-four
 4. 13- thirty
 5. 19-ninety
 6. 100-hundred