Դաս-13 Մաթեմատիկա Տնային աշխատանք

Անցածի կրկնություն

Առաջադրանքներ (դասարանում)

1) Երկու գումարելիներից մեկը 1005 է, իսկ մյուսը՝ նրա 113­ը։ Ինչի՞ է հավասար գումարը։

2) Բերված պնդումներից որո՞նք են ճիշտ, որո՞նք՝ սխալ.

այո

ա) Երկու զույգ թվերի գումարը զույգ թիվ է։

այո

բ) Երկու կենտ թվերի գումարը զույգ թիվ է։

այո

գ) Եթե երկու բնական թվերի արտադրյալը բաժանվում է 4­ի,

ապա արտադրիչներից գոնե մեկը բաժանվում է 4­ի։

ոչ

դ) Որպեսզի բնական թիվը բաժանվի 5­ի, անհրաժեշտ է, որ նրա

գրառումն ավարտվի 5­ով։

ոչ

ե) Եռանկյան ցանկացած երկու կողմերի երկարությունների

գումարը երրորդ կողմի երկարությունից մեծ է։

3) 15 սմ կողմով քառակուսի հախճասալիկները փոխարինում են

նորերով, որոնց կողմի երկարությունը 20 սմ է։ Քանի՞ նոր հախճա­

սալիկ է պետք 80 հների փոխարեն։

15*15*80=14000սմ/քառ

20*20=400սմ/քառ

14000:400=35հատ

Պատ`35 հատ

4) Մեքենան ճանապարհի վերջնակետին է հասել 2 օրում։ Առաջին

օրն այն անցել է 450 կմ, երկրորդ օրը՝ առաջին օրն անցածի 4/3­ը։

Յուրաքանչյուր 100 կմ ճանապարհն անցնելու համար մեքենան

ծախսել է 11 լ բենզին։ Քանի՞ լիտր բենզին է անհրաժեշտ եղել

ամբողջ ճանապարհն անցնելու համար։

450:3=150

150*4=600

600+450=1050

1050:100=10.1/2

Պատ`10.1/2

 

 

Реклама

Դաս-12 Մաթեմատիկա Տնային աշխատանք

Լրացուցիչ առաջադրանքներ (տանը)

5) 500 կգ հանքաքարից ստացել են 77 կգ պղինձ։ Ինչքա՞ն պղինձ

կստացվի 300 կգ հանքաքարից։

 

6) Ստուգողական աշխատանքից անբավարար գնահատական է ստա­ցել 14 աշակերտ: Անբավարար գնահատական ստացածների քանա­կը հարաբերում է դրական գնահատական ստացածների քանակին, ինչպես 2 ։ 7։ Քանի՞ աշակերտ է դրական գնահատական ստացել։

7) 160 գ ծովի ջրում պարունակվում է 8 գ աղ։ Քանի՞ գրամ ծովի ջուրն

է պարունակում 56 գ աղ։

160:8=20

56*20=1120

8) Բանվորը 8 ժ աշխատելու համար ստանում է 2500 դրամ։ Քանի՞

դրամ կստանա բանվորը 12 ժ աշխատելու համար։

24:12=2

24:8=4

2500*3=7500

7500:2=3750

9) Մետաղյա խորանարդը, որի կողի երկարությունը 13 սմ է, ունի 1352 գ զանգված։ Որքա՞ն է նույն մետաղից պատրաստված և 2 սմ կողով խորանարդի զանգվածը։

1352:13=104

13+2=15

104*15=1560

Դաս-13 Մայրենի Դասարանային աշխատանք

Ինձ դուր եկավ այս հատվածը, որովհետև այս հատվածում հոմերը ամենինչ պատմեց քթի մասին:

 

— Որոշ մարդիկ խոսում են քթի մեջ։ Շատերը խռմփացնում են քթով, իսկ ոմանք էլ սուլում կամ երգում են քթով։ Կան մարդիկ, որոնց առաջնորդում են քթից բռնած, ոմանք էլ իրենց քիթը օգտագործում են ուրիշի գործերն ուսումնասիրելու և անթույլատրելի տեղեր մտցնելու համար։ Կատաղած շներն ու դերասանները քթեր են ջարդել սիրային վեպեր բեմադրելու ժամանակ։ Դռներ են փակվել քթերի վրա. եղել են քթեր, որ բռնվել են ձու խփող մեքենաների և նույնիսկ պատեֆոնների մեջ։ Քիթը անշարժ է ինչպես ծառը, բայց լինելով շարժական առարկայի՝ գլխի վրա, մեծ տանջանքների է ենթարկվում, տարվելով այնպիսի տեղեր, ուր նա միայն խանգարում է։ Քթի խնդիրը հոտոտելն է, բայց որոշ մարդիկ քիթը տնկում են ուրիշ մարդկանց նպատակների, կենցաղի և արարքների վրա։— Նա շրջվեց և նայեց Հյուբերդ Էքլի Երրորդին և ապա Հելեն Էլիոթին, որի քիթը փոխանակ դեպի վեր տնկվելու, չգիտես ինչու փոքր-ինչ ներքև էր թեքվել։— Այդ մարդիկ իրենց քթերը սովորաբար երկինք են տնկում, կարծելով, որ այդպիսով կարող են երկնային արքայություն մտնել։ Բազմաթիվ կենդանիներ ռունգներ ունեն, բայց նրանցից քչերը ունեն քիթ, այդ բառի իսկական իմաստով։ Սակայն կենդանիների հոտառության զգայարանը ավելի զարգացած է, քան այն մարդկանց, որոնք քիթ ունեն, բայց խելք՝ ոչ։— Հոմեր Մաքոլին խոր շունչ քաշեց և որոշեց եզրափակել ճառը։— Քթի մասին ամենակարևորն այն է, որ վեճեր է առաջացնում, պատերազմների պատճառ դառնամ, հին ընկերություններ քանդում, խորտակում է բազմաթիվ երջանիկ ընտանիքներ։ Այժմ, միսս Հիքս, ես կարո՞ղ եմ մրցության գնալ։

 

Դաս-11 Մաթեմատիկա Դասարանային աշխատանք

 1. Նշված շարքերից որո՞ւմ են կոտորակները աճման կարգով դասավորված:

ա/    1/10; 1/5; 1/2

բ/     1/2; 1/10; 1/5

գ/     1/10; 1/2; 1/5

դ/      1/2; 1/5; 1/10

661

2.  Արմենը ունի երեք վերնաշապիկ, երեք զույգ նասկի և երեք տաբատ:  Քանի՞ տարբեր ձևերով/համադրություններով Արմենը կարող է հագնվել:

661

 

3.  15 երեխա մասնակցեց մաթեմատիկական մրցույթին:  Երեխաների քանակը ովքեր Աննայից ավելի հաջող էին գրել վեց անգամ ավելի քիչ էր քան այն երեխաների քանակը ովքեր Աննայից ավելի վատ էին գրել:  Ո՞րերորդ տեղում էր Աննան:

 

4. Չորս երեխաներից յուրաքանչյուրը ընտրում է  այս թվանշաններից 1, 2, 3, 4 միայն մեկը:  Հետո ընտրված թվանշանները բազմապատկում են:

222

256

1234

44

Նշված թվերից ո՞րը կարող է լինել այդ արտադրյալը: 

5. Անահիտը ապառիկով հեռախոս է գնել:  Առաջին ամիսը վճարել է $9, երկրորդ ամիսը՝ $19, երրորդ ամիսը՝ $29, իսկ մնացած ամիսները երրորդ ամսվա չափ:  Տարվա կտրվածքով քանի՞ դոլար է վճարել Անահիտը:

12-3=9

9*29=269

57+269=343

Պատ`343

6.  Ո՞ր պատկերը ունի 20 քառակուսի միավոր մակերես:

661

Պատ`դ

7.  90 -ը 7 -ի բաժանeելիսի քանի՞ մնացորդ է մնում:

90:7=12.6

8. The letter “o” is used … times in this sentence.

a) four

b) two

c) many

d) one

8. Կատակ խնդիր

Երևանի կենդանաբանական այգու ակվատեռարիումում կա մի տեռարիում, որտեղ հինգ մետրանոց ցանցանախշ պիթոնը հաշտ ու համերաշխ ապրում է տասից ավել կասպիական և կարմրականջ կրիաների հետ:  Երբեմն կրիաների վրայով է սողում`լավ ճզմելով իր մարմնի ծանրությամբ, երբեմն էլ ջրում միասին լողում են, իսկ ավելի հաճախ օձը մի անկյունում կծկված պառկում է:  Առ այսօր բոլոր կրիաները կենդանի են, իսկ օձն էլ միշտ կուշտ:  Ինչպե՞ս կարող է սա այսպես լինել:

 

Դաս-1 Պատմություն Տնային աշխատանք

 1. Կազմել պատմական սկզբնաղբյուրների վարկանիշային աղյուսակ: Պատասխանը հիմնավորել:

Պատմական աղբուրներ, մարդկային հասարակության անցյալի պատմությանհուշարձններ։ Իրենց բնույթով տարբեր են՝ գրավոր աղբյուրներ (ձեռագիր և տպագիր), արտադրությաև գործիքներ, կենցաղային իրեր, ճարտարապետական ու շինարարական հուշարձաններ և այլն։

Որպես պատմական աղբուրներ օգտագործվում են նաև հին լեզվական տարրերը, գեղարվեստական գրականության, պատմական աշխարհագրության, ժողովրդական բանահյուսության նյութերը և այլն։

 

2. Սահմանել «Հայկական լեռնաշխարհ» հասկացությունը և նրա հետ սերտորեն կապված 10 հասկացություններ:

Հայկական լեռնաշխար-Հայկական լեռնաշխարհ կամ Հայկական բարձրավանդակ, պատմաաշխարհագրական տարածք, հայ ժողովրդի բնօրրան։ Գտնվում է Առաջավոր Ասիայում՝ Իրանական և Փոքրասիական բարձրավանդակների միջև։ Հյուսիսում Կովկասյան լեռներն են և Սև ծովը, հարավում՝ Միջագետքի դաշտավայրը։

 

3. Համեմատել մարդու առաջացման վարկածները:

 

4. Ուսումնա-հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Հնագիտությունը որպես անցյալի իմացության միջոց», «Գրավոր աղբյուրներ. հավատա՞լ, թե՞ ոչ», «Ազգագրական գիտելիքները բացում են անցյալի վարագույրները», «Հայկական լեռնաշխարհ», «Մարդու առաջացման հիմնախնդիրը. անպատասխան մնացած հարցեր», «Երեխաները նախնադարյան հասարակությունում», «Homo sapiens-ից առաջ. Հիպերբորեա, Լեմուրիա, Ատլանտիդա…»

 

Դաս-10 Մայրենի Տնային աշխատանք

Առաջադրանքներ.

 • Գրել տրված բառերի երկուական հոմանիշ՝ հրահանգ-Խրատ պատվեր, կռնակ-թիկունք մեջք, հնչել-արտաբերել արտասանել, առաձգական-ճկուն դյուրաթեք, ցատկել-թռչել ոստնել, պաղատագին-, շփոթեցնել-խանգարել սխալեց, մտահոգվել-անհանգստանալ մտատանջվել, վեճ-կռիվ պաերազմ, սկահակ-, գրավիչ-դյութիչ հրապուրիչ:

 

 

 • «Տեր» պետք է որ շատ բան նշանակի, բայց ինչ որ նշանակում է, լավ է: — Բացատրիր, թե ինչ ես հասկանում տեր ասելով. ի՞նչ հատկանիշներ են պետք տեր լինելու համար: Այն դժվա՞ր կոչում է, թե՝ հեշտ.ինչու՞:

Տեր ասելիս դիմում են աստծուն:

 • Ես կարծում եմ, որ ամեն մարդ կարող է ինձ շփոթեցնել, բայց դա ինձ համար կարևորություն չունի, որովհետև ես հավատում եմ։ — Ինչու՞ Հոմերը չէր վախենում շփոթվելուց: Հավատն ինչպե՞ս կարող է մարդուն ուժ տալ:

Հոմերը չէր վախենում սխալվելուց, որովհետև ինքը գիտեր, որ բոլորն էլ շփոթվում են, բայց դրա մեջ սարսափելի ոչինչ չկա:

 • Ստեղծագործական աշխատանք (4-6 նախադասությամբ) — Հավատում եմ (կամ ուզում եմ հավատալ) ինչի՞ն…

Ես հավատում հաջողուցյանը և Աստծուն: Ես հավատում եմ, որ բոլոր մարդիկ ունեն հաջողուցյուն: Երբ մարդը հաջողակ է լինում նա կարող է հասնել շատ բաների: Ես հավատում եմ, որ Աստված օգնում է մարդկանց դժվար պահերին: Երբ հավատում էս ամեն ինչ ստացվում է:

Դաս-8 Մայրենի Տնային աշխատանք

Ինձ ոչ մի հատված դուր չեկավ այդ պատճառով ես ընդհամենը կգրեմ վերջի հատվածը:

— Ինձ աշխատանքից հանել,— բղավեց նա,— ինչո՞ւ, ես աշխարհի ամենաարագ հեռագրիչն եմ։ Վոլինսկուց էլ արագ հեռագրեր եմ ուղարկել և ստացել առանց սխալի։ Վիլլի Գրոգան. աշխարհի բոլոր հեռագրողները գիտեն այդ անունը։ Նրանք գիտեն, որ Վիլլի Գրոգանը բոլորից լավն է։

Նա լռեց և ժպտաց ցրիչին, քաղաքի աղքատ ու կեղտոտ վազողներից եկած այն տղային, որ անցյալ գիշեր և ճիշտ ժամանակին էր աշխատանքի ընդունվել։

Դաս-8 Մաթեմատիկա Տնային աշխատանք

 Առաջադրանքներ (տանը)

6) Գտե՛ք տառային արտահայտության արժեքը, եթե a = 7, b = 5.

ա) 3 ⋅ a + 5 ⋅ b=46

բ) 10 ⋅ (a + b) ։ 3=40

գ) (a – b) ⋅ 4 + a ⋅ b=43

դ) 95 ։ b + 49 ։ a=26

ե) (a – 7) ⋅ 8 + (b – 5) ⋅ 4=0

զ) (a – 7) ⋅ (b – 5)=0

7) a տառն օգտագործելով՝ կազմե՛ք այնպիսի արտահայտություն, որի

արժեքը a = 2 դեպքում հավասար լինի 25‐ի։

 

 

8) Կատարե՛ք գործողությունները՝ թվերը գրի առնելով թվանշաններով,

թվաբանական գործողությունները՝ համապատասխան նշաններով.

ա) քառասուներեք ամբողջ յոթ տասներորդին գումարած տասնյոթ

ամբողջ ութ տասնհինգերորդ,

43.7/10+17.8/15

բ) քսան ամբողջ ինը տասնչորսերորդից հանած տասներկու

ամբողջ երեք յոթերորդ,

20.9/14-12.3/7

գ) վեց ամբողջ հինգ վեցերորդը բազմապատկած երկու ամբողջ

երեք քառորդով,

6.5/6*2.3

դ) երեսուն ամբողջ վեց քսանհինգերորդը բաժանած քսան ամբողջ

երկու հինգերորդի։

30.6/25:20.2/5

Լրացուցիչ առաջադրանքներ (տանը)

9) 78 զբոսաշրջիկների համար նախապատրաստված էին վեցտեղանոց և չորստեղանոց նավակներ։ Յուրաքանչյուր չափի քանի՞  նավակ կար, եթե բոլոր զբոսաշրջիկները տեղավորվեցին 15 նավակում, և բոլոր տեղերը զբաղեցվեցին։

Պատ`12=6,3=4

10) Թատրոնի տոմսարկղում վաճառվել են ներկայացման

156 մանկական և 98 մեծահասակի տոմսեր՝ 90000 դրամ ընդհանուր

արժեքով։ Որոշե՛ք տոմսերի գները, եթե մանկական տոմսը մեծահասակի տոմսից 3 անգամ էժան է։

 

11) Մի գծագրում կան 8 չհատվող եռանկյուններ և

քառանկյուններ։ Նրանք ունեն ընդամենը 26 կողմ։ Քանի՞ եռանկյուն և քանի՞ քառանկյուն կա գծագրում:

Պատ`2 հատ քառապատիկ, 6 հատ եռապատիկ

 

 

ԴԱՍ-7 Մաթեմատիկա Տնային աշխատանք

 1. Երևանից մինչև Արայի գյուղ 45կմ է: Մեքենայով հասնում ենք 30րոպեում, իսկ հեծանիվով     2 ժամում: Քանի՞ անգամ է մեքենայի արագությունը մեծ հեծանվորդի արագությունից :

1.120:30=4

Պատ`4

 

2.Արամը  և Մարատը  պետք է տնկեն 21  ծաղիկ : Արամը 5 օրում  տնկում է 15  ծաղիկ, իսկ Մարատը  5 օրում՝  20ծաղիկ:: Քանի օրում կվերջացնեն եթե աշխատեն միասին:

1. 20:5=4

2.15:5=3

21:7=3

Պատ`3

3.Այգու երկարությունը 1052մ է իսկ ծառերը պետք է տնկել  ամեն 2մ  մեկ:Ամենաշատը քանի՞  ծառ կա այգում

1052:2=526

Պատ`526

4.2 թվանշանը քանի՞ անգամ է հանդիպում 1-ից մինչև 200 ներառյալ բնական թվերի մեջ:

200:2=100

Պատ`100

5.Գայանեն և Անահիտը միասին ունեն 10 հազար դրամ: Գայանեն Անահիտից երրեք հազար դրամ շատ ունի: Քանի՞ դրամ ունի աղջիկնդրից յուրաքանչյուրը:

10000-3000=7000

7000:2=3500

3500+3000=750

Պատ`750

6.Նավահանգստում կա 5 շոգենավ: նրանք գտնվում են մեկը մյուսից 3 կմ. Հեռաորության վրա: Որքա՞ն է առաջին և հինգերորդ շոգենավերի միջև եղած հեռավորությունը:

4*3=12

Պատ`12

7.Առաջին գետի երկարությունը 50 մ է, երկրորդ գետի երկարությունը առաջին գետի երկարության եռապատիկն է, իսկ երրորդ գետի երկարությունը հավասար է երկրորդ գետի երկարության կրկնակիի 1/10 մասին: Քանի՞ մետր է բոլոր գետերի երկարությունները միասին:

50*3=150

150*2=300

300:10=30

Պատ`30

8.Ափսեյում դրված էին կոնֆետներ, Արամը վերցրեց կոնֆետների կեսը և ավելացրեց ևս 2-ը, Սերգեյը վերցրեց մնացածի կեսը և ավելացրեց ևս 15-ը, իսկ Արեգը վերցրեց մնացած կոնֆետներից 5 հատ կոնֆետ, ափսեյում մնաց 20 հատ կոնֆետ: Քանի կոնֆետ կար ափսեյում սկզբում:

 

?9.Երեք ծառերի վրա կա 1000կգ միրգ: Առաջին ու երկրորդը ծառերի վրա կա 750կգ միրգ,իսկ երկրորդը  ու երրորդը ծառերի վրա 760կգ միրգ, առաջին ու երրորդ ծառերի վրա՝  590կգ։ Յուրաքանչյուր ծառի վրա քանի՞ կիլոգրամ  միրգ կա։

760-750=10

590-10=580

580:2=290

290+10=300

750-290=460

 1. Մեր այգում կա 120 ծառ որոնցից 30 հատը  նռենի է, իսկ 40 հատը թզենի, Մնացածը խնձորենի։Ք՞անի խնձորենի կա այգում։

30+40=70

120-70=50

 

 1. Ճանապարհի երկարությունը 12կմ: Տղան անցել է ճանապարհի 1/3: Քանի կմ է մնացել ճանապարհի վերջին հասնելու համար:

12:3=4

12-4=8

 1. Հեծանվորդը անցել է ճանապարհի ½ մասը:Նրան մնացել է անցնելու 2 կմ: Քանի կմ է ճանապարհը:

2*2=4

 1. Արմենի մայրիկը ունի 3 երեխա: Մեկի անունը Կարեն է: Մյուսինը Դավիթ, իսկ երրորդինը:

Արմեն

 1. Ես և քույրս միասին ունենք 1500 դրամ, բայց ես ունեմ 200-ով ավելի շատ գումար:

Քանի՞  հազար դրամ ունի մեզնից յուրաքանչյուրը:

1500-200=1300

1300:2=650

650+200=850

 1. Հեծանիվի դիմացի անիվը 200 պտույտ կատարում է 1 րոպեում, իսկ ետևինը՝ 7 պտույտ 1 վարկյանում: Անիվներից, ո՞րն է ավելի արագ պտտվում:

7*60=420

 1. Խոհարարը պիցցան բաժանեց 8 մասի և 3/8-րդը տվեց հաճախորդին: Քանի՞ մաս մնաց խոհարարի մոտ:

8-3=5/8

 1. Խանութ բերեցին 1 տ. ցորեն: Վաճառեցին ցորենի 2/5 մասը: Որքա՞ն ցորեն մնաց խանութում:

1000:5=200

200*3=600

 1. Լիլիթը պահարանում ունի 6 զույգ կոշիկ։ Առանց նայելու առնվազն քանի՞ հատ կոշիկ պետք է հանի նա, որպեսզի վստահ լինի, որ գոնե երեք զույգ կոշիկ հանել է։ 

 3*2=6

 1. A վայրից դուրս եկավ առաջին ավտոմեքենան 60 կմ/ժ արագությամբ,2 ժամ անց նրա ետևից դուրս եկավ երկրորդ ավտոմեքենան 100կմ/ժ արագուջյամբ:Քան՞ի   ժամ անց նրանք հանդիպեցին:

60*2=120

120+60=180

180+60=240

240+60=300

0+100=100

100+100=200

200+100=300

 1. Երկու ձուն եփվում է տաս րոպեում Քանի՞ րոպեում կեփվի հինգ ձուն։

10:2=5

5*5=25

 1. Հայր և որդի միասին խաղացին երկու ժամ թենիս ամեն մեկը Քանի՞ ժամ խաղաց։

2ժամ

 1. Խանութ բերեցին 5 տակառ կաթ և վաճառեցին 3 տակառի կաթը: Քանի տակառ մնաց խանութում:

 

5-3=2

 1. Առաստաղից կախված է թել, որի ազատ ծայրից կապված է ապակե բաժակ: Ինչպես կարելի է մկրատով կտրել թելը, որ բաժակը չընկնի: Կտրելիս բաժակն ու թելը չի կարելի բռնել կամ պահել որևէ առարկայով:

Պատ. Ուրեմն թելն այնքան երկար է կախված եղել , որ երբ մենք կտրենք մկրատով բաժակը միանգամից կկանգնի:

 1. Խնձրով լիքը արկղը դրեցին կշեռքին: Կշեռքի ցուցմունքը եղավ 10կգ: Երբ եղած խնձորների կեսը կերան, կշեռքի ցուցմունքը դարձավ 6 կգ: Քանի՞ կիլոգրամ է արկղի զանգվածը:

Լուծում

1.10-6=4կգ

2.2×4=8կգ

3.10-8=2կգ

Պատ.՝2կգ:

 1. Երկու ընկեր Քարի լճի մոտից հասան Արագածի հարավային գագաթ և վերադարձան: Նրանցից յուրաքանչյուրը քայլեց 8 կիլոմետր: Քանի՞ կիլոմետր է Քարի լճից մինչև հարավային գագաթ:

Լուծում

8:2=4կգ                          Պատ.՝4կգ

 

 1. Մեր տնից մինչև դպրոց 9 կմ է: Ամեն աշխատանքային օր ես և իմ քույրիկը գնում ենք դասի  երթուղայնով 30կմ/ժ արագությամբ, իսկ հետ վերադառնում մեքենայով 60կմ/ժ արագությամբ: Քանի՞ րոպե ենք ծախսում դպրոցի ճանապարհին:

 

 1. Դերձակն ունի 16 մ գործվածք, որից նա օրական կտրում է 2-ական մետր: Քանի՞ օր հետո նա կկտրի վերջին կտորը:

16:2=8

 1. Հագուստեղեն կարող արհեստանոցում 200 մետրանոց գործվածքից, սկսած մարտի 1-ից, օրական կտրում էին 20 մ: Ո՞ր օրը կկտրեն վերջին կտորը:

10

 1. Աշտարակի ժամացույցը 4 վայրկյանում զարկում է 3 անգամ: Քանի վայրկյանում այն կզարկի 9 անգամ:

9:3=3

4*3=12

 1. Սեվակը աշխատանքը վերջացրեց 15 օրում,Վլադը՝ 10 օրում: Քանի՞ օրում կվերջացնեն աշխատանքը  երկուսը միասին:

30

 1. Նավի արագությունը 15կմ/ժ է,գետի հոսանքի արագությունը 10կմ/ժ է, գետի մի ծայրից մյուսը հեռավորությունը 175կմ:Քանի՞ ժամում նավը կանցնի գետի մի ծայրից մյուսը և հետ կվերադառնա:Լուծում
  1)15+10=25 (կմ/ժ) V հոս. ուղղ.
  2)175:25=7 (ժ) գնալը
  3)15-10=5 (կմ/ժ) V հոս. հակ
  4)175:5=35 (ժ) վերադառնալը
  5)7+35=42 (ժ) գնալը և գալը

Դաս-5 Մայրենի Դասրանական աշխատանք

Եվ հանկարծ սկսեց հեծկլտալ, աշխատելով իրեն զսպել, կարծես արտասվելը ամոթ լիներ։ Հոմերն ուզեց վեր կենալ և փախչել, բայց զգաց, որ պետք է մնալ։ Նա նույնիսկ մտածեց, որ կտրող է իր ամբողջ կյանքի ընթացքում մնա այդտեղ։ Ուղղակի չէր իմանում ինչ անի, որ կինը նվազ դժբախտ զգա իրեն։ Եվ եթե կինը խնդրեր իր որդու տեղը գրավել, Հոմերը չէր կարողանա մերժել, որովհետև չէր գիտենա, թե ինչպես մերժի։ Նա մնաց, կարծես դրանով ուզում էր ուղղել այն, ինչ անհնարին էր ուղղել և հետո ըմբռնելով իր արածի ամբողջ անհեթեթությունը, ամաչեց։ Մտքում նա անընդհատ կրկնում էր. «Ի՞նչ կարող եմ անել, գրողը տանի, ի՞նչ կարող եմ անել։ Ես ընդամենը ցրիչ եմ»։

Ինձ ամենաշատը դուր եկավ այս մասը, որովհետև ես սիրում եմ փախնել ու մտածելի միաժամանակ: