Մաթեմատիկա Տնային աշխատանք 23.05.18

5) Քանի՞ անգամ է յուրաքանչյուր հաջորդ դասի ամենամեծ կարգի

միավորը մեծ նախորդ դասի ամենափոքր կարգի միավորից։

10

6) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) (786 + 324) + 18 = 555,           դ) (1483 – 90) – 617 = 1000,

բ) (632 + 10) – 56 = 344,              ե) 136 + (723 – 26) = 839,

գ) (808 – 83) + 215 = 940,            զ) 405 + (1796 + 394) = 2505։

7) Գրե՛ք երկու կանոնավոր և երեք անկանոն կոտորակներ, որոնցից

յուրաքանչյուրի համարիչի և հայտարարի գումարը հավասար է 18‐ի։

 

8) Հետևյալ թվերը դասավորե՛ք աճման կարգով.

20-ի 7 %-ը, 15-ի 8 %-ը, 90-ի 3 %-ը, 100-ի 5 %-ը։

 

Реклама

Մաթեմատիկա Դասարանական աշխատանք 23.05.18

1) Գտե՛ք ամենափոքր հնգանիշ թվի և ամենամեծ եռանիշ թվի տարբերությունը։

10000-999=9001

2) Քանի՞ անգամ է միլիարդների դասի ամենափոքր կարգի

միավորը մեծ միլիոնների դասի ամենափոքր կարգի միավորից։

Իսկ քանի՞ անգամ է միլիոնների դասի ամենամեծ կարգի

միավորը մեծ հազարների դասի ամենամեծ կարգի միավորից։

3) 50 թիվը նախ մեծացրել են 25 %-ով, ապա ստացված թիվը փոքրացրելեն 20 %-ով։ Ինչպիսի՞ թիվ է ստացվել` 50-ից մե՞ծ, թե՞ փոքր։

փոքր

4) AB հատվածի երկարությունը 14 սմ է։ Նրա վրա նշված է այնպիսի

M կետ, որ AM = 9 սմ, և այնպիսի K կետ, որ BK  = 3 սմ։ Գտե՛ք MK հատվածի երկարությունը։

14-9=5

5-3=2

Մաթեմատիկա Դասարանական աշխատանք 21.05.18

4) Թիվը հավելուրդով կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները.

ա) 7,9000 ,       դ) 1,0000 ,    է) 2,4000 ,

բ) 85,1000 ,      ե) 65,7000 ,   ը) 18,1000 ,

գ) 0,1000,        զ) 721,9000 ,  թ) 55,6000 ։

5) Գրե՛ք այն բոլոր թվանշանները, որոնք աստղանիշի փոխարեն

գրելու դեպքում կլորացումը ճիշտ կատարված կլինի.

ա) 2,663 ≈ 2,66 , գ) 18,6 ≈ 18,59 , ե) 7,5 ≈ 7,53 ,

բ) 0,33 ≈ 0,3 , դ) 25,036 ≈ 25,04 , զ) 800,004 ≈ 800 ։

6) Կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները և համեմատե՛ք

թվերը.

ա) 0,14 = 0,14,                    դ) 12,129 և 12,131,

բ) 2,250 < 2,260,                     ե) 7,10000 < 8,0000,

գ) 3,769 > 3,767,          զ) 0,010 > 0,000:

7) Ուղղանկյունանիստի երկարությունը, լայնությունը և բարձրությունը

համապատասխանաբար 12,4 դմ, 5,08 դմ և 3,6 դմ են։ Գտե՛ք ուղղանկյունանիստի ծավալը և պատասխանը կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները։

 

Մաթեմատիկա Դասրանական աշխատանք 21.05.18

1) Թիվը պակասորդով կլորացրե՛ք մինչև տասնորդականները.

ա) 0,9382=0,9000,        դ) 1,625=1,600,   է) 200,18=200,20,

բ) 28,2897=28,3000,       ե) 80,0388=80,  ը) 567,9111=567,9000,

գ) 100,5621=100,6000,      զ) 6,0999=6,1000,   թ) 0,0008=0,0010։

2) Ասե՛ք, թե մինչև որ կարգն է կլորացված թիվը.

ա) 93,6527 ≈ 93,65 հայրուրավոր,    գ) 0,563891 ≈ 0,564 հազարավոր,    ե) 0,7014 ≈ 1 միանիշ,

բ) 734,82 ≈ 735 միանիշ,           դ) 0,563891 ≈ 0,6 հարյուրավոր, զ) 0,102 ≈ 0միանիշ։

3) Հաշվե՛ք և պատասխանը կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները.

ա) 0,377 + 3,409 – 2,1006=0,1000,    գ) 4,5 + 0,3796 + 1,225=5,20000,

բ) 12,4589 – 6,27 + 1,395=7,5000,      դ) 0,1 – 0,01 – 0,001=1,000:

Մայրենի Դասարանականա աշխատանք 21.05.18

 

Այս նկարը ուզում է ասել, որ մարդու հայրիկը պատրաստ է ամեն ինչ անել իր տղայի կամ աղջա համար: Հայրիկը պատրաստ է մահանալ միայն իր երեխային ոչինչ չլինի: Դա իմ կարծիքով լավ է, որովհետև երեխան ավելի փոքր է և նրա կյանքը պետք է ավելի լավը լինի : Հայրիկել լավ լինում նրանից որ իր երեխան լավ է զգում իրեն: Իմ հայրիկը ինձի ասում է, որ ես չեմ գնալու բանակ, որովեհտև նա գիտի որ բանակում շատ մարդիկ կմահանան և նա անհանգստանում է իմ համար:

Մայրենի Դասարանական աշխատանք 22.05.18

555

Այս նկարը ուզում է ասել, որ եթե մարդը շատ բան իմանա կկարողանա հեռու նայել, այսինքն նա միշտ կկարողանա ճիշտ գործողություն անել, կկարողանա միշտ լավ մտածել, կկարողանա ճիշտ մտածել, և այլն: Ես ճանաչում եմ այդպիսի մարդկանց, որոնք շատ խելացի են, նրանք շատ ընկերներ ունեն, լավեն սովորում, նրանց բոլորը գովում են: Դա լավ է երբ մարդը շատ բան գիտի: Մարդկանց տեսակներ կան, որոնք չեն սովորել և այդ պատճառով նրանք աշխատում են վատ աշխատանքներով և նրանք շատ քիչ ընկերներ ունեն: Այդպիսի մարդիկ վատ կյանքով են ապրում և մարդիկ կան, որոնք ընդհանրապես փող չունեն:

Մաթեմատիկա Տնային աշխատանք 21․05․18

5) Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 1000 ։ 0,25 ,        դ) 1295 ։ 0,37 ,     է) 888 : 0,37,

բ) 169 ։ 1,3=1,3             ե) 276 ։ 2,3=1,2,     ը) 302 : 0,2 ,

գ) 7920 ։ 3,6 ,22,           զ) 10572 ։ 8,81=12,,   թ) 4451 : 44,5=։

6) Աստղանիշի փոխարեն դրե՛ք համեմատման համապատասխան

նշանը, որպեսզի ստացվի ճիշտ անհավասարություն.

ա) 1234 ։ 26 = 12,34 ։ 26 ,        գ) 0,1901 ։ 2 = 1901 ։ 2 ,

բ) 741 ։ 9,4 = 74,1 ։ 9,4 ,           դ) 7,26 ։ 5,17 = 7260 ։ 5,17 ։

7) Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 52,3527 ։ 3,27=1601,     գ) (–19,558) ։ (–7,7) ,         ե) (–0,90216) ։ 0,14 ,

բ) (–32,8) ։ (–8,2) ,      դ) 0,1938 ։ 0,51 ,        զ) (–0,0101) ։(–10,1) :

8) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) (–8) ⋅ 3 = –24,       գ) (–3) ⋅ -7 + 1 = +22,

բ) (–7) ⋅ -7 = +42,        դ) (+8) ⋅  + 1 = +1:

Մայրենի Դասարանականա աշխատանք 21․05․18

222

Այս նկարը նշանակում է, որ պետք է ամեն ինչի մեջ լավություն ման գալ։ Մարդիկ, որ վատ բան է լինում մեծամասնությունը սկսում է տխրել, բայց մարդիկ պետք է միշտ լավ մտածեն և ոչ մի անգամ չտխրել։ Ես չեմ կարողանում միշտ լավ մտածել, բայց իմ կարծիքով դա վատ է, որովեհտև եթե ես միշտ լավ մտածեմ ես միշտ ճար կգտնեմ, բայց եթե վատ մտածեմ ինձ մոտ ոչինչ չի ստցվի։ Մարդիկ միշտ պետքա լավ մտածել և ամեն ինչի մեջ լավություն գտնել։ Իմ ընկերները ինձ նման են և եթե նրանց մոտ վատ բան է լինում նրանք տխրում են։ Իմ կարծիքով դա վատ է, որ մարդկանց մեծամասնությունը ամենինչի մեջ լավ բան չի տեսնում։ Նույնիսկ ամեն մի փոքր քարը ունի ոսկու գին։

Մայրենի Տնային աշխատանք 18․05․18

  • Համեմատիր արագիլներին մարդկանց հետ:

Ես մտածում եմ, որ արագիլները նան են մի տեսակի մարդկանց, որոնք օգնում ենց իրար մոտիկներին և չեն հանձմվում։

  • Պատմվածքից ի՞նչ սովորեցիր:

Ես սովորեցի այս պատմվացքից, որ պետք չե հնձնվել այլ պետք է միշտ առաջ գնալ։

  • Երբևէ ունեցե՞լ ես առիթ շփվելու որևէ կենդանու հետ, որը թեկուզ մեկ օրով փոխել է քո առօրյան: Պատմիր այդ մասին:

Ինձ մոտ չի եղել այդպիսի պահ, որ ես շփվեմ կենդանիների հետ, որովհետև ես այդ ժամանակ պետք է մենակ լինեմ, իսկ ես ոչ մի անգամ մեակ չեմ լինում, ինձ հետ միշտ մարդ կա։ Ես մտածում եմ, որ դա այդքան լավ չէ մոտիկանալ կենդանիների հետ ,երբ մարդը մոտիկանում է կենդանիների հետ, այդ ժամանակ երբ կենդանաին մահանա դա շատ ուժեղ հարված կլինի նրան։ Որովհետև եթե դու շփվում ես որեվիցե մեկի հետ նրան կարող են սպանել, կամ նա մահանա։